ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε από τους μετόχους το σχέδιο διάσωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Εγκρίθηκε από τους μετόχους το σχέδιο διάσωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Το σχέδιο διάσωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, που περιλαμβάνει την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων με στόχο την απομείωση του τραπεζικού της δανεισμού κατά 49,58 εκατ., ενέκριναν οι μέτοχοι της εισηγμένης. Ταυτόχρονα ενεκρίθη από τη συνέλευση η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΒΖ κατά 36,43 εκατ. με την καταβολή μετρητών, προκειμένου να καλυφθούν τα 30 εκατ. που διέθεσε την άνοιξη του 2015 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ο βασικός μέτοχος, δηλαδή η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με την καταβολή τοις μετρητοίς 36.438.722,10 ευρώ και με την έκδοση 121.462.407 νέων ανωνύμων μετοχών – 0,30 ευρώ είναι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 47.463.394,80 ευρώ, διηρημένο σε 158.211.316 ανώνυμες μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής είπαμε ότι είναι 0,30 ευρώ. Στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε ακόμα η επέκταση των σκοπών της εταιρείας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και της διαχείρισης ακινήτων, ώστε αν στο μέλλον τα εργοστάσια που θα μείνουν στη διάθεση της ΕΒΖ αξιοποιηθούν διαφορετικά, να μην υπάρχει καταστατικό κώλυμα. Υπογραμμίζεται ότι στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΒΖ, που παρουσιάστηκε στους μετόχους, η συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς χαρακτηρίζεται μονόδρομος, κάτι με το οποίο συμφωνεί το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά διαφωνούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας.

Οσον αφορά το σχέδιο για τη διάσωση της εταιρείας προβλέπονται οι πωλήσεις των εξής περιουσιακών στοιχείων: 1. Το εργοστάσιο της Λάρισας έναντι τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ. 2. Το εργοστάσιο της Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού εξοπλισμού, έναντι τουλάχιστον 7,8 εκατ. 3. Το επιχειρηματικό ακίνητο στην Αθήνα, στην οδό Σκουφά 52, έναντι τουλάχιστον 260.000 ευρώ. 4. Το ημιτελές επιχειρηματικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κουντουριώτη 9, έναντι 2,9 εκατ. 5. Τα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητροπόλεως 34, όπου σήμερα στεγάζεται η διοίκηση της εταιρείας, έναντι 2,73 εκατ. 6. Το επιχειρηματικό ακίνητο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης έναντι 3 εκατ. ευρώ. Τέλος θα ρευστοποιηθεί το σύνολο των μετοχών των δύο θυγατρικών εταιρειών στη Σερβία, Crvenka και Sajkaska, έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον 25 εκατ.