ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών για την Autohellas

Βελτίωση μεγεθών για την Autohellas

Βελτίωση παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Autohellas για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφθασε στα 118,4 εκατ. ευρώ έναντι 76,2 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ισχυρή ανάπτυξη εργασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατέγραψαν αύξηση 15,8% φθάνοντας τα 41 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρους ανήλθαν σε 8,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14%. Οπως διευκρινίζει η εταιρεία, τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 2015, ιδιαίτερα σε επίπεδο κύκλου εργασιών και στοιχείων ισολογισμού, δεδομένου ότι από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει απορροφηθεί η δραστηριότητα της εισαγωγής και διανομής αυτοκινήτων SEAT (πρώην Τεχνοκάρ), καθώς και η δραστηριότητα λιανικής πώλησης αυτοκινήτων (πρώην Βελμάρ).

Η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων συνέβαλε στον κύκλο εργασιών του ομίλου 40 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως σημαντική επίδραση στο λειτουργικό αποτέλεσμα λόγω της περιορισμένης ζήτησης στην ελληνική αγορά. Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων αυτοκινήτων αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 7,8% φθάνοντας τα 46,9 εκατ. ευρώ, με αύξηση τόσο στις βραχυχρόνιες όσο και στις μακροχρόνιες (ιδιαίτερα σημαντική αύξηση) μισθώσεις σε εταιρικούς πελάτες για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης. Αντίστοιχα, θετικά ήταν τα αποτελέσματα και στις χώρες του εξωτερικού, με τον κύκλο εργασιών των μισθώσεων να φθάνει τα 16,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,9%, και να αποτελεί πλέον το 25% του συνολικών εργασιών μισθώσεων του ομίλου. Επίσης, ο όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο πραγματοποίησε αγορές 6.200 νέων αυτοκινήτων επενδύοντας 81 εκατ. ευρώ.