ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση εσόδων – κερδοφορίας για τον όμιλο MIG το πρώτο εξάμηνο

21s21ep

Κάμψη εσόδων και λειτουργικών κερδών (EBITDA) εμφάνισε o όμιλος MIG το α΄ εξάμηνο του 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 524 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 2% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015. Τα λειτουργικά αποτελέσματα εμφάνισαν οριακή κάμψη στα 54,9 εκατ. ευρώ έναντι 55,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημία 51,9 εκατ. ευρώ. Την αντίστοιχη περίοδο η εταιρεία είχε ζημίες (μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) ύψους 45,9 εκατ. ευρώ.

Η κάμψη εσόδων και κερδών αποδόθηκε από τη διοίκηση της επιχείρησης στην παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στην πλειονότητα των κλάδων της οικονομίας. Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου επλήγη ιδιαίτερα από τις εξελίξεις στην εταιρεία Μαρινόπουλος.

Η ίδια κατέγραψε στα βιβλία της έκτακτη ζημία ύψους 12,7 εκατ. από τις απαιτήσεις του ομίλου Vivartia προς τη «Μαρινόπουλος A.E». Ωστόσο, όπως επισημαίνει η διοίκηση της MIG, το ύψος της έκτακτης χρέωσης δεν είναι οριστικό, δεδομένου ότι κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε επέλθει η συμφωνία μεταξύ της οφειλέτριας εταιρείας και των προμηθευτών της.

Το σύνολο των έκτακτων χρεώσεων στον όμιλο MIG ανήλθε σε 13,6 εκατ. ευρώ, αν ληφθεί υπόψη μια επιπλέον χρέωση 0,9 εκατ. ευρώ στον όμιλο Singular. Χωρίς τις προαναφερόμενες έκτακτες χρεώσεις, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του ομίλου MIG ανήλθαν σε 68,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται από την εταιρεία στις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους.

Από την άλλη πλευρά, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου MIG ανήλθαν στα 126 εκατ. ευρώ και οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις κατά την 30ή Ιουνίου 2016 σε 1,66 δισ. ευρώ, οριακά μειωμένες σε σχέση με εκείνες που ήταν ένα εξάμηνο πριν.

Στους επιμέρους κλάδους επιχειρήσεων του ομίλου MIG, κύριο χαρακτηριστικό του ομίλου Attica είναι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 14% στα 21,7 εκατ. ευρώ. Προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση της MIG, συνέβαλαν η αύξηση του μεταφορικού έργου και η εξοικονόμηση κόστους καυσίμων, απόρροια της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων. Επίσης, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές, η Attica σύναψε συμφωνία τον Ιούνιο 2016 με την τράπεζα BMCE Bank Of Africa Group (BMCE) του Μαρόκου για τη δρομολόγηση πλοίων μεταξύ Μαρόκου και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω της νεοσυσταθείσης εταιρείας Africa Morocco Links (AML) με έδρα το Μαρόκο. Η υλοποίηση της συμφωνίας ξεκίνησε από τα τέλη Ιουνίου 2016 με τη δρομολόγηση από την AML δύο επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων στη γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία).

Στον όμιλο Vivartia υπήρξε επιβάρυνση ποσού 12,7 εκατ. ευρώ που προέκυψε από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Mαρινόπουλου. Ετσι, τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015. Πάντως, οι εταιρίες του ομίλου Vivartia διατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών.

Τέλος για τον όμιλο Υγεία, στο α΄ εξάμηνο 2016 σημειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 2% στα 116,7 εκατ. ευρώ και αύξηση των κερδών EBITDA κατά 53% στα 18,2 εκατ. ευρώ.