ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

metoches-poy-xechorisan-2154687

Ελινόιλ
Αύξηση 16% στον τζίρο

Aυξημένη εμπορευσιμότητα εμφάνισε η μετοχή της Ελινόιλ την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τέσσερις συνεδριάσεις –καθώς στις 6 Οκτωβρίου δεν έκανε πράξεις η μετοχή–διακινήθηκαν περισσότερα από 420.000 τεμάχια, ενδεικτικό ίσως και του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2016 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου της Ελινόιλ ανήλθε σε 592,4 εκατ. ευρώ έναντι 510,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015, καταγράφοντας αύξηση 16%.

Σ. Κανάκης
Επιστροφή κεφαλαίου

Ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα επικράτησε για τη μετοχή της εισηγμένης «Σ. Κανάκης» καθώς ενισχύθηκε 8,33% και έφθασε τα 2,600 ευρώ (κλείσιμο συνεδρίασης 6 Οκτωβρίου). Η ετήσια τακτική συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ προς τους μετόχους από τη 12η Ιουλίου 2017. Η επιστροφή κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά το συνολικό ποσό των 825.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ.

Βαρβαρέσος
Ενίσχυση εξαγωγών

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε η μετοχή της νηματουργίας «Βαρβαρέσος» την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, αφού κατέγραψε συνολικές απώλειες -22,23% και διολίσθησε στα 0,056 ευρώ (κλείσιμο συνεδρίασης 6/10). Στη διάρκεια του φετινού α΄ εξαμήνου ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το εξάμηνο 2016 κυμάνθηκε στα περυσινά επίπεδα φτάνοντας τα 10,23 εκατ. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,66 εκατ. ευρώ, ποσοστό 74,87% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα της εταιρείας για το εξάμηνο εμφανίζουν ζημίες 572.700 ευρώ.

Ελαστρον
Βελτίωση αποτελεσμάτων

Ικανοποιητική εβδομαδιαία άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Ελαστρον (πρώην Καλπίνης-Σίμος) και ενισχύθηκε 15,98%. Το α΄ εξάμηνο, η εταιρεία εμφάνισε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 3,9 εκατ. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται σύμφωνα με την εισηγμένη στην «ωρίμανση των επενδύσεων σε νέες κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και στη μείωση του κόστους παραγωγής και αποθήκευσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων σε απαιτητικές αγορές του εξωτερικού».