ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ για τον Κωτσόβολο

Κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ για τον Κωτσόβολο

Με κύκλο εργασιών ύψους 366 εκατ. ευρώ έκλεισε η χρήση 1/5/2015-30/4/2016 για τον Κωτσόβολο, σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε χθες η γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Κατά την προηγούμενη χρήση ο Κωτσόβολος είχε πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών ύψους 377 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν κατά την οικονομική χρήση 2015/2016 σε 6,77 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,33 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014/2015, ενώ μετά από φόρους τα κέρδη της αλυσίδας διαμορφώθηκαν σε 5,85 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,048 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014/2015.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στις 30/4/2016 σε 19,82 εκατ. ευρώ έναντι 22,36 εκατ. ευρώ στις 30/4/2015, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 137 εκατ. ευρώ έναντι 161,48 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία, ύψους 5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015/2016 έχουν οδηγήσει σε αύξηση των θέσεων εργασίας. Ετσι, στις 30/4/2016 απασχολούνταν στον Κωτσόβολο 1.198 άτομα έναντι 1.915 ατόμων στις 30/4/2014.

Εξάλλου, κατά τη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, το μερίδιο αγοράς του Κωτσόβολου στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 2,4%.

Για την τρέχουσα οικονομική χρήση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2017, το επενδυτικό πλάνο του Κωτσόβολου αναμένεται τα φτάσει τα 8,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη εγκαινιάσει νέα καταστήματα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, στο Αίγιο, στην οδό Σταδίου και μόλις την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε να λειτουργεί νέο κατάστημα στην περιοχή Νομισματοκοπείου, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 319.