ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 19 εκατ. τα κέρδη της Grivalia Properties

15s1real

Σε 19 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, με το πέρας του φετινού εννεαμήνου, ενώ χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα από την αποτίμηση των ακινήτων στην εύλογη αξία και οι προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων, η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 32,2 εκατ. ευρώ, έναντι 31 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, κατά τους εννέα μήνες του 2016, τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν κατά 8% σε 45,6 εκατ. ευρώ, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων που προήλθαν από τις επενδύσεις σε νέα ακίνητα που έγιναν το 2016, όπως επίσης και του νέου κτιρίου γραφείων επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο αποκτήθηκε νωρίτερα εντός του έτους.

Πάντως, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία, της τάξεως των 11,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 17 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Επίσης, οι φόροι ακινήτων παρουσίασαν αύξηση κατά 28% σε 4,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης του ΕΝΦΙΑ, αλλά και της αλλαγής του φορολογικού νόμου, μέσω της οποίας αυξήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος. Η εξέλιξη αυτή σήμανε και την εκτίναξη των εξόδων για φόρους κατά 167%, σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού, όπου ο οφειλόμενος φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,75% ετησίως, από 0,105% που ήταν προηγουμένως.

Η Grivalia αναγνώρισε και επισφάλεια από εταιρείες του ομίλου Μαρινόπουλου, κατά το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, που αφορά απαιτήσεις από την ενοικίαση τεσσάρων ακινήτων. Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις αναφορικά με τη διάσωση της αλυσίδας, οι εν λόγω επισφάλειες είναι απομειωμένες κατά 2,5 εκατ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, η Grivalia ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την πρόθεσή της να αποκτήσει τρία ακίνητα από τη Eurobank Leasing, αντί συνολικού τιμήματος 5,8 εκατ. ευρώ.