ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγικός συνεργάτης του IIRC η Grant Thornton

17s7grant

Η Grant Thornton στην Ελλάδα επιλέχθηκε ως ένας από τους έξι οργανισμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, που αποτελούν στρατηγικό συνεργάτη του Integrated Reporting Council (IIRC, www.integratedreporting.org) σε θέματα εκπαίδευσης σχετικά με την κατάρτιση «Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης» (Integrated Reports). Το IIRC αποτελεί μια διεθνή σύμπραξη στην οποία μετέχουν εποπτικοί φορείς, επενδυτές και εκπρόσωποι θεσμών και εταιρειών και το οποίο, μεταξύ άλλων, επιμελείται την ανάπτυξη του νέου Πλαισίου Οδηγιών (Integrated Reporting Framework) σχετικά με τη σύνταξη Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης.

Οι Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης αποτελούν τη νέα τάση στην παροχή πληροφόρησης από τις εταιρείες, καθώς δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν με ένα δομημένο αλλά και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο το σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών της εταιρείας αλλά και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Οι Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης συνδυάζουν πληροφόρηση για τα πιο σημαντικά στοιχεία (χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία) ώστε τελικά να διαμορφώνεται μια συνολική άποψη για το πώς η εταιρεία δημιουργεί αξία για τους επενδυτές αλλά και για τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, η διαδικασία ανάπτυξης των Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και επικοινωνία και στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Grant Thornton στην Ελλάδα ανακηρύχθηκε στρατηγικός συνεργάτης του Integrated Reporting Council (IIRC) και πρωτοπορεί διεξάγοντας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σχετικά με τις Εκθέσεις Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης. Οι εκπαιδεύσεις είναι εγκεκριμένες από το IIRC και ανατίθενται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους συνεργάτες του.