ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποψη: Η έννοια των logistics στις ελληνικές επιχειρήσεις

apopsi-i-ennoia-ton-logistics-stis-ellinikes-epicheiriseis-2163998

Η ελληνική προσέγγιση για τα logistics και τη φυσική διανομή επικεντρώνει την προσοχή στον διαχωρισμό της οργάνωσης των logistics σε εσωτερική και εξωτερική με κέντρο την πώληση. Η φυσική διανομή αναφέρεται στη συσκευασία και στη μοναδοποίηση, στη διοίκηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων, στη φροντίδα του προϊόντος, στη διαχείριση των πληροφοριών της λειτουργίας της διανομής, καθώς και στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Logistics μπορούν να χαρακτηριστούν οι λειτουργίες εκείνες που κάνει μια επιχείρηση, ώστε να έχει διαθέσιμα σε κατάλληλο χρόνο και ποσότητα τα αγαθά εκείνα που της χρειάζονται για την παραγωγή της, ώστε να μπορέσει με τη σειρά της να ικανοποιήσει όσο μπορεί καλύτερα τους πελάτες της, προσφέροντας το σωστό προϊόν, στο σωστό μέγεθος, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο με λογικό κόστος, στοχεύοντας στην αφοσίωση του πελάτη και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με αυτόν.

Η φυσική διανομή περικλείεται αδιαμφισβήτητα μέσα στα logistics.

Από έρευνα του κυρίου Βαρδαλά, αποφοίτου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις ελληνικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι το 15,3% των απαντήσεων επικεντρώνεται στο καθαρό λειτουργικό κομμάτι της φυσικής διανομής (διαχείριση αποθεμάτων – μεταφορές – διεκπεραίωση παραγγελιών). Ενα μικρότερο ποσοστό (13,6%) τη θεωρεί συστατικό του μείγματος μάρκετινγκ, ενώ το 11,9% τη θεωρεί ως ένα μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης και ένα πολύ μικρό ποσοστό μόλις 1,7% απαντά ότι η φυσική διανομή αποτελεί ένα μέσο παροχής αυξημένων υπηρεσιών προς τον πελάτη. Η πλειονότητα θεωρεί ότι η φυσική διανομή είναι όλα τα παραπάνω μαζί, επιβεβαιώνοντας έτσι τη διάσταση ότι ξέφυγε από τα πολύ στενά λειτουργικά όρια.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη θεώρηση της φυσικής διανομής, δηλαδή ως μια λειτουργία που αφορά το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις και έχει ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τον πελάτη υπηρεσιών. Ενα μικρό ποσοστό πιστεύει στην άποψη ότι η φυσική διανομή είναι απλώς μια λειτουργία γύρω από τη διαχείριση αποθεμάτων και τις μεταφορές. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που πιστεύει στην «ολοκληρωμένη» άποψη ανήκει στο TOP 500 των ελληνικών επιχειρήσεων από πλευράς πωλήσεων.

Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ή μεγαλύτερες πωλήσεις, αυτές που θεωρούν ότι έχουν ικανοποιημένους πελάτες ή ότι η φυσική διανομή είναι από τα σημαντικά ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και είναι αυτές που εφαρμόζουν συστηματικά μετρήσεις της απόδοσής της.

Οι επιχειρηματικοί στόχοι για τους οποίους η σημασία της οργάνωσης της φυσικής διανομής είναι μεγάλη αφορούν τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης με τη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών μέσω μακροχρόνιων σχέσεων και παροχής αυξημένων υπηρεσιών.

* Ο κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου είναι ομότιμος καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επίτιμο μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.