ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (03/12/2016)

syntoma-03-12-2016-2164004

Κορρες
Εκδοση ομολογιακού δανείου 22,5 εκατ.

Σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού προχώρησε η εισηγμένη Κορρές, συνάπτοντας κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 22,5 εκατ. ευρώ. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου και η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας. Το συγκεκριμένο δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και διοργανώτρια τράπεζα την Πειραιώς. Στην κάλυψη του δανείου συμμετέχουν επιπλέον οι τράπεζες Eurobank, Alpha και ΕΤΕ. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των ομολογιών θα γίνει σε 10 ανισόποσες 6μηνιαίες δόσεις.

Πετροπουλος
Διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης Πετρόπουλος. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 67.371 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,000962 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,100962 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,090866 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή θα ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου από την ΕΤΕ.

Space Hellas
Ανέλαβε έργο της ΥΠΑ

H Space Hellas ανέλαβε μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Συστήματος Μεταγωγής Αεροναυτικών Μηνυμάτων AFTN/CIDIN/AMHS. Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η διάρκεια υλοποίησης σε 16 μήνες. Το νέο σύστημα HACAS (Hellenic AFTN/ CIDIN/ AMHS System) πρόκειται να αποτελέσει το νέο Διεθνές Κέντρο Επικοινωνιών Αθηνών, το οποίο είναι κόμβος του Παγκόσμιου Δικτύου Σταθερών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών. Σκοπός του έργου είναι η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν την αποστολή, λήψη και μεταγωγή αεροναυτικών μηνυμάτων με τον πλέον ευέλικτο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Dionic
Καλύφθηκε το ομολογιακό

Την πλήρη κάλυψη της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 1.335.000 ευρώ ανακοίνωσε η εισηγμένη «Dionic». Η απόφαση της έκδοσης ομολογιακού δανείου είχε ληφθεί από τη συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η έκδοση καλύφθηκε ολοσχερώς στο ποσό που εκδόθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 επενδυτές, οι οποίοι κατέβαλαν συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους 1.335.000 ευρώ».