ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 15,5 εκατ. μειώθηκαν οι ζημίες της Attica Bank το εννεάμηνο

sta-15-5-ekat-meiothikan-oi-zimies-tis-attica-bank-to-enneamino-2166498

Συρρίκνωση ζημιών μετά από φόρους, στα 15,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε στο εννεάμηνο η Attica Bank. Το αντίστοιχο περυσινό διάστημα η τράπεζα είχε παρουσιάσει ζημίες ύψους 273,5 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο από τόκους αυξήθηκε στο 61% έναντι 55% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τάση που αναμένεται να διατηρηθεί και να διευρυνθεί τα επόμενα τρίμηνα. Τα λειτουργικά έξοδα μετά την αφαίρεση των προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,3%, ωστόσο αν συνυπολογιστούν οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συγκριτική περίοδο, η αύξηση διαμορφώνεται σε 5,5%. Οι αμοιβές μισθοδοσίας στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,9%.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2015, μείωση που αποδίδεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μετά την επιβολή των capital controls. Οι προβλέψεις για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθαν στα 30 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων στο 1,198 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 29,8% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων (4 δισ. ευρώ). Σημειώνεται ότι οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) σε ποσοστό 50,5%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σε ετήσια βάση το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας εμφανίζει αύξηση κατά 2,5%, ενώ μετά τις προβλέψεις οι χορηγήσεις διαμορφώνονται στα 2,8 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν στο 1,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,5% σε σχέση με το τέλος 2015. Τα ιδία κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνονται σε 663,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κοινών μετοχών (CET1) στο 15,23%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, η διοίκηση της τράπεζας δήλωσε: «Ο όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του. Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλλει και το πλάνο αναδιάρθρωσης που κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την απομόχλευση του ισολογισμού, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και την επάνοδο σε κερδοφορία εντός του 2018».