ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο 134 εκατ. συνήψε η Ιονική Ξενοδοχειακή

omologiako-daneio-134-ekat-synipse-i-ioniki-xenodocheiaki-2166778

Στη σύναψη κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ύψους 134 εκατ. ευρώ με αρχική κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα και την NBG Μalta Limited προχώρησε η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. –ιδιοκτήτρια εταιρεία του Hilton Αθηνών– με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και τη χρηματοδότηση του μελλοντικού επενδυτικού της προγράμματος. Στο πλαίσιο του ως άνω δανείου η εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή του υπολοίπου του υφιστάμενου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου της προς εταιρείες του ομίλου Alpha Bank συνολικού ύψους 67,2 εκατ. ευρώ. Η σύναψη του δανείου εντάσσεται στη διαδικασία που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τη μεταβίβαση του 97,3% των μετοχών της Ιονικής από την Αlpha Bank έναντι 76,1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Home Holdings Συμμετοχών, στην οποία συμμετέχουν η TEMEΣ Α.Ε. και η D-Marine Investments Holding B.V.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε σε σώμα και το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. Καθήκοντα προέδρου (εκτελεστικός μέλος) στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανέλαβε ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος και καθήκοντα αντιπροέδρου (εκτελεστικό μέλος) ο κ. Χουσνού Ακάν.

­Επίσης, ως εκτελεστικό μέλος συμμετέχει στο Δ.Σ. ο κ. Ετέμ Νατσί Μπασερντέμ, ως μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Εμμανουήλ Γεωργακόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Νικόλαος Γ. Κουτσός και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Γεώργιος Π. Αρβανίτης.