ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από τα μέταλλα στις ντομάτες και από τα μάρμαρα στο λάδι

Από τα μέταλλα στις ντομάτες και από τα μάρμαρα στο λάδι

Πολλές εταιρείες στη διάρκεια της πολυετούς ύφεσης αναζήτησαν διέξοδο σε άλλες δραστηριότητες, εκτός της παραδοσιακής επιχειρηματικής λειτουργίας, για να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους. Σε πλεονεκτικότερη θέση βρέθηκαν από την αρχή οι εταιρείες που διέθεταν αξιόλογη ακίνητη περιουσία που ήταν δύσκολο να ρευστοποιηθεί και στράφηκαν κυρίως μετά το 2013 σε γεωργικές καλλιέργειες, με προτίμηση σε προϊόντα όπως η ντομάτα, το κρασί, το ελαιόλαδο, τα μανιτάρια και η εμφιάλωση νερού. Υπάρχουν και εταιρείες που ενισχύουν την παρουσία τους στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα) και προέρχονται από ξεχωριστούς κλάδους όπως είναι τα ξενοδοχεία, η πληροφορική κ.ά.

Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εναλλακτικών επενδύσεων αποτελεί η επιλογή των εισηγμένων Ελαστρον (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων) και Πλαστικά Θράκης, που από το 2013 έχουν επεκταθεί στην υδροπονική καλλιέργεια για την παραγωγή ντομάτας.

Οι δύο εισηγμένες εταιρείες έχουν δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό ξεχωριστές θυγατρικές εταιρείες (Ελαστρον Αγροτική και Θερμοκήπια Θράκης, αντίστοιχα), οι οποίες συνεργάζονται σε διάφορα θέματα (π.χ. διάθεση), εκμεταλλεύονται συνέργειες με τους μητρικούς ομίλους και διευρύνουν το φάσμα εργασιών των τελευταίων με νέες δραστηριότητες. Μάλιστα, το 2015 η Eλαστρον Αγροτική σημείωσε κύκλο εργασιών 1,1 εκατ. και καθαρά κέρδη 0,1 εκατ. (έναντι τζίρου 0,6 εκατ. και ζημιών 0,2 εκατ. το 2014), ενώ παράλληλα αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα. Η θυγατρική των Πλαστικών Θράκης αύξησε τις πωλήσεις της το 2015 από τα 579.000 ευρώ στο 1,035 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων 15.000 έναντι αντίστοιχων ζημιών 243.000 το 2014. Οπως αναφέρει στην ετήσια λογιστική έκθεση του 2015 η διοίκηση της μεταλλουργικής Ελαστρον: «Στον αγροτικό τομέα του ομίλου τέθηκαν σε λειτουργία 20 επιπλέον στρέμματα θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Ξάνθης, διπλασιάζοντας την παραγωγική δυναμικότητα. Η συνολική επιφάνεια της εγκεκριμένης από αναπτυξιακό νόμο επένδυσης ανέρχεται σήμερα σε 40 στρέμματα, ενώ σε πλήρη κάλυψη αναμένεται να ανέλθει σε 85 στρέμματα εγκαταστάσεων παραγωγής οπωροκηπευτικών με τη μέθοδο της υδροπονίας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Αλλη ενδιαφέρουσα επένδυση είναι της εισηγμένης Λανακάμ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της νηματουργίας και εισήλθε το 2013 στην αγορά μανιταριών με ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους. Επίσης η μαρμαροβιομηχανία Ικτίνος έχει στραφεί στις εξαγωγές κρασιού και ελαιολάδου στην αγορά της Κίνας.

Η εισηγμένη Mevaco, που δραστηριοποιείται στη μεταλλουργία, επεκτάθηκε στην αγορά της παραγωγής – τοποθέτησης ηλεκτρονικών, φωτεινών πινακίδων. Το κόστος εισόδου στη νέα αγορά είναι περιορισμένο, καθώς θα γίνει μέσα από την εξαγορά της τεχνογνωσίας από εταιρεία του κλάδου και στη συνέχεια με τη σταδιακή απορρόφηση των δραστηριοτήτων της. Την είσοδό του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της θυγατρικής του ΚΕΝ Α.Ε., ανακοίνωσε στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς ο όμιλος Καράτζη που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Τέλος, πριν από δύο χρόνια σε ετήσια συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης Μάρμαρα Κυριακίδης οι μέτοχοι είχαν λάβει ομόφωνη απόφαση να επεκταθεί ο εταιρικός σκοπός, με την ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και την εμπορία του.