ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών με τον Κλ. Ρέγκλινγκ

08s10eurobank

Τη βελτίωση των βασικών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος το 2016, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα και την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρουσίασε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, την ΕΕΤ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Νικόλαος Καραμούζης (φωτ.), ο αντιπρόεδρος Βασίλειος Ράπανος, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Παπασπύρου, η γενική γραμματέας Χαρίκλεια Απαλαγάκη και ο πρόεδρος της Επιτροπής CFO Βασίλειος Ψάλτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤ, η αντιπροσωπεία της επισήμανε στον κ. Ρέγκλινγκ ότι οι ελληνικές τράπεζες επανήλθαν σε οργανική κερδοφορία, παρά το δυσμενές περιβάλλον λειτουργίας και διατηρούν επαρκείς κεφαλαιακούς δείκτες και απόθεμα προβλέψεων για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός της επόμενης τριετίας.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε επίσης ότι η επίτευξη των στόχων αυτών εξαρτάται και από τη μείωση των αβεβαιοτήτων και τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών.

Στη συνάντηση η αντιπροσωπεία της ΕΕΤ επιβεβαίωσε την πρόθεση των ελληνικών τραπεζών να συνεργαστούν με όλες τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, περιλαμβανομένου του ESM, για την επιτυχή αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη δέσμευσή τους να συμβάλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.