ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδοφορίας και πωλήσεων για τον όμιλο Fourlis το 2016

ayxisi-kerdoforias-kai-poliseon-gia-ton-omilo-fourlis-to-2016-2180070

Σε τροχιά κερδοφορίας διατηρήθηκε και το 2016 ο όμιλος Fourlis παρά το αρνητικό δημοσιονομικό κλίμα της Ελλάδας και τη πτώση του λιανικού εμπορίου εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Ο εισηγμένος όμιλος εμφάνισε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 250.000 ευρώ το 2015. Ταυτόχρονα, οι ενοποιημένες πωλήσεις την παρελθούσα χρήση διαμορφώθηκαν στα 428,1 εκατ. ευρώ, πετυχαίνοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το 2015 (414,4 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2015 ανήλθαν σε 38,4 εκατ. ευρώ έναντι 32,6 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 17,9%. Τα κέρδη προ φόρων πέρυσι ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Oι εκτιμήσεις της διοίκησης για το τρέχον οικονομικό έτος, όπως αναφέρονται στην ετήσια έκθεση της εισηγμένης, υπογραμμίζουν τα εξής: «Με την εκτίμηση ότι και το έτος 2017 στην Ελλάδα το λιανικό εμπόριο θα παραμείνει υπό πίεση, λόγω της συνεχιζόμενης υψηλής ανεργίας και φορολόγησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων αλλά και της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να προσφέρει κεφάλαια για τη δημιουργία νέων επενδύσεων, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι δεν έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος να έχουμε μπροστά μας ένα νέο κύκλο ύφεσης. Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, η διοίκηση για το 2017 στοχεύει: α) στη διατήρηση και αύξηση της κερδοφορίας της στην οποία ήδη έχει επιστρέψει από το 2015, β) στη συνέχιση αυστηρά επιλεγμένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών που υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν με τις παρούσες δυνατότητες χρηματοδότησής τους, γ) στην αξιοποίηση των συνεργειών και οικονομιών κλίμακος που έχει επιτύχει εντός του ομίλου ιδιαίτερα μετά την απορρόφηση από την εταιρεία Housemarket A.E., της εταιρείας Fourlis Trade AEBE και την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προς όλες τις εταιρείες του ομίλου από την εταιρεία Trade Logistics ΑΕΒΕ, δ) στην αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών σε περιοχές δραστηριότητας – όπως στη διαχείριση καταστημάτων λιανικής– που γνωρίζει καλά ο όμιλος και έχει θετικά αποτελέσματα και ε) στη διατήρηση της ισορροπίας της προέλευσης των εσόδων του ομίλου μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού για την ορθολογική κατανομή του πολιτικού – οικονομικού κινδύνου στις διάφορες χώρες δραστηριότητας».

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), το 2016 παρουσίασε πωλήσεις 291,3 εκατ., αυξημένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2015 (279,5 εκατ.). Το EBITDA ανήλθε στα 29,1 εκατ. έναντι 25,6 εκατ. το 2015, αύξηση 14,0%. Επίσης, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 7,0 εκατ. έναντι κερδών 4,6 εκατ. το 2015.