ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πωλητήριο σε Σελόντα, Νηρέα από τράπεζες

politirio-se-selonta-nirea-apo-trapezes-2180306

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αναδιάρθρωση των ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς παραδόθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στις τράπεζες το τελευταίο μέρος της μελέτης που εκπόνησαν PwC, Alvarez & Marsal και Lazard, που εξετάζει τις εναλλακτικές δυνατότητες για την καλύτερη αξιοποίηση των Σελόντα – Δίας και Νηρέα, οι οποίες από τον Μάιο του 2015 έχουν περάσει στον έλεγχο των τραπεζών.

Δύο είναι οι βασικές επιλογές: α) άμεση πώληση των μετοχών που κατέχουν οι τράπεζες σε στρατηγικό επενδυτή, β) συγχώνευση των εταιρειών σε ένα ενιαίο σχήμα, επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σε δεύτερο χρόνο πώλησή του σε επενδυτή. Οι επιλογές αυτές θα τεθούν στη κρίση των Δ.Σ. των τραπεζών και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η άμεση πώληση φαίνεται το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Στόχος είναι οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν πριν από το Πάσχα. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα αναδιάρθρωσης που επιχειρούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες: Σελόντα – Δίας (έχουν συγχωνευθεί) και Νηρεύς πετυχαίνουν συνολικές πωλήσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ, διαθέτουν ενεργητικό άνω των 600 εκατ. ευρώ και απασχολούν συνολικά περίπου 2.300 άτομα. Στη Σελόντα οι τράπεζες ελέγχουν το 82,11% του συνολικού αριθμού μετοχών της και στον Νηρέα το 75,9% μετά τη μετατροπή δανειακών υποχρεώσεων ύψους 222 εκατ. ευρώ σε μετοχικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η άμεση πώληση έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι θα κλείσει ένα «μέτωπο» που απασχολεί τις τράπεζες χρόνια, θα μεταδώσει ένα ισχυρό μήνυμα για την αποφασιστικότητα των διοικήσεων να προχωρήσουν ταχύτερα στο φλέγον ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων μείωσης των «κόκκινων» δανείων. Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να αποδεχθούν περαιτέρω ζημίες και πρόσθετη απομείωση δανείων.

Η δεύτερη επιλογή, η συγχώνευση με στόχο τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σχήματος και η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αποτίμηση του νέου σχήματος, ωστόσο θα απαιτηθεί πολύ χρόνος. Εκτιμάται ότι για τη συγχώνευση θα απαιτηθούν 18 με 24 μήνες και θα πρέπει να ανατεθεί σε εξειδικευμένο σύμβουλο. Oι τράπεζες φαίνεται να προκρίνουν την άμεση πώληση.