ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 3,50% η απόδοση των κατόχων ομολογιών του ΟΠΑΠ

sto-3-50-i-apodosi-ton-katochon-omologion-toy-opap-2180691

Στο 3,50% καθορίσθηκε τελικά η απόδοση των κατόχων ομολογιών του ΟΠΑΠ.

Με ανακοίνωσή τους, οι συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης, γνωστοποίησαν ότι η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε 421 εκατ. ευρώ και ότι η τελική απόδοση των κοινών ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ.

Η επίσημη ανακοίνωση έχει ως εξής: "Η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.03.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 421 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της."