ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη με 53 εκατ. για τον όμιλο της Εθνικής το 2016

31s20ethnikhtrapeza
ethnikitrapeza1--2

Την επιστροφή σε κερδοφορία αλλά και ισχυρές επιδόσεις στο μέτωπο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας και της βελτίωσης της ρευστότητας πέτυχε ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας για τη χρήση του 2016.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους 53 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,49 δισ. το 2015. Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των οργανικών εσόδων κατά 8,1% με παράλληλη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% και κυρίως της σημαντικής μείωσης των προβλέψεων (-78,8%). Η μείωση των προβλέψεων κατέστη δυνατή λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων. Tα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο (-0,9 δισ.), ενώ η συνολική μείωσή τους για το 2016 ανήλθε στα 2,8 δισ. ευρώ, επίδοση που αντιστοιχεί στο 30% του στόχου (-8,5 δισ.) που έχει συμφωνηθεί με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Σημειώνεται ότι η μείωση των «κόκκινων» το 2016 υπερέβη τον σχετικό στόχο κατά 500 εκατ. ευρώ. Η μείωση είναι αποτέλεσμα των επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων και διαγραφών (πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων), οι οποίες ανήλθαν σε 1,2 δισ. το 2016. Ετσι, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 45,1% στην Ελλάδα το 2016 από 49,2% το 2015. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,5%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Οι καταθέσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,2% κατά το δ΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους 0,9 δισ. στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε σε 10,4 δισ. τον Μάρτιο του 2017 από 24,0 δισ. στο τέλος του 2015, ενώ η έκθεση στον ΕLA συρρικνώθηκε στα 5,8 δισ. από 11,5 δισ. το τέλος του 2015. Η σημαντική μείωση του ELA αντανακλά την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, την επαναφορά της κατ’ εξαίρεση αποδοχής ελληνικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ως αποδεκτών ενεχύρων (waiver) από την ΕΚΤ, τη συνεχιζόμενη απομόχλευση δανείων, καθώς και τη μικρή αύξηση των καταθέσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εθνική παραμένει η τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA, ενώ έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το ELA έως και 8,1 δισ.

Οσον αφορά την κεφαλαιακή της επάρκεια, η Εθνική Τράπεζα ενίσχυσε τα Κύρια Βασικά Ιδια Κεφάλαιά της (CET1) κατά περίπου 750 μονάδες βάσης (μ.β.) το 2016, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των αποεπενδύσεων από τη Finansbank, την Αστήρ Παλάς και την NBGI Private Equity. Ως συνέπεια, η τράπεζα έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποπληρωμή κεφαλαίων ύψους 2 δισ. που είχε λάβει στο τέλος του 2015 υπό μορφή CoCos στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε: «Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα κατόρθωσε να επιτύχει ισχυρά αποτελέσματα σε όλες τις βασικές δραστηριότητές της, περιορίζοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, βελτιώνοντας τη ρευστότητά της, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια και επιστρέφοντας σε θετική κερδοφορία. Το 2017, το οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται. Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν την περαιτέρω αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους μας, τη σημαντική μείωση της έκθεσης στον μηχανισμό ELA, η οποία θα θέσει τις βάσεις για την πλήρη εξάλειψή της στις αρχές του 2018, την ενίσχυση των κεφαλαίων μας μέσω επιπλέον κεφαλαιακών ενεργειών καθώς και τη διατήρηση των θετικών τάσεων στην εγχώρια οργανική κερδοφορία, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση των χορηγήσεων σε εγχώριες επιχειρήσεις.