ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων 11,66% για τη «Σαράντης» το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση πωλήσεων 11,66% για τη «Σαράντης» το πρώτο τρίμηνο

Διψήφιο ποσοστό αύξησης στις ενοποιημένες πωλήσεις και στην κερδοφορία εμφάνισε η εισηγμένη «Σαράντης» στο α΄ τρίμηνο του 2017, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα βελτίωση στα περιθώρια κέρδους, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην αγορά. Οπως ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο η εισηγμένη, οι πωλήσεις του ομίλου κατά το α΄ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε 73,93 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 66,21 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,66%. Οπως εξηγεί η εταιρεία, η αύξηση των πωλήσεων αποδίδεται «τόσο στην ισχυρή θέση του ομίλου στην αγορά και στην ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του όσο και στην αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική». Στη συνέχεια της ανακοίνωσης τονίζεται ότι «σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου. Η Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξεως του 16,55% στα 28,32 εκατ. ευρώ», μία ικανοποιητική απόδοση όπως τη χαρακτηρίζει η διοίκηση της «Σαράντης» συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν το 61,7% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,83% στα 45,61 εκατ. από 41,91 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15,21% στα 6,11 εκατ. από 5,31 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 8,27% το α΄ τρίμηνο του 2017 από 8,02% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 4,94 εκατ. από 4,23 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 16,90% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 6,68% από 6,38% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Οπως σημειώνεται από τη «Σαράντης», «η διοίκηση του ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο, το οποίο προσδοκά να επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες σε όλες τις χώρες του ομίλου και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του (η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016 ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα πληρωθεί τη 16η Μαΐου 2017)».

Εμφαση δίνεται στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και στο επενδυτικό πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας, ικανών να φέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες, ενώ παράλληλα η διοίκηση επικεντρώνεται στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Η διοίκηση του ομίλου, καταλήγει η ανακοίνωση, «ατενίζει με αισιοδοξία το 2017, παρά τις όποιες προκλήσεις, καθώς ο όμιλος έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στην αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία».