ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 89,289 εκατ. η κερδοφορία της Motor Oil το α΄ τρίμηνο

Στα 89,289 εκατ. η κερδοφορία της Motor Oil το α΄ τρίμηνο

Iσχυρή κερδοφορία εμφάνισε ο όμιλος Motor Oil το α΄ τρίμηνο του 2017 καθώς ανακοίνωσε ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 89,289 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 48,673 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (αύξηση 83,44%). Ταυτόχρονα οι ενοποιημένες πωλήσεις τους τρεις πρώτους μήνες του 2017 διαμορφώθηκαν σε 1,839 δισ. ευρώ από ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 1,285 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016 (αύξηση 43,11%).

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση των ισοτιμιακών μεταβολών στην αξία των αποθεμάτων, διαμορφώθηκε το φετινό α΄ τρίμηνο στο επίπεδο των 169,3 εκατ. ευρώ έναντι λειτουργικής κερδοφορίας ύψους 127,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας άνοδο 32,88%. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στις 31 Μαρτίου 2017 είχαν ανέλθει στα 796,412 εκατ. ευρώ έναντι ταμειακών διαθεσίμων 813,219 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2016. Να υπενθυμίσουμε ότι για το σύνολο του 2016 τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Motor Oil διαμορφώθηκαν στα 297,845 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 204,977 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015 (αύξηση 45,31%).

Για τη χρήση 2017 η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 55 εκατ. ευρώ. Το 2016, η Motor Oil υλοποίησε επενδύσεις ύψους 58,3 εκατ. με το σημαντικότερο μέρος αυτής (45% περίπου) να αφορά το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης της υποδομής των μονάδων του διυλιστηρίου. Οπως υπογραμμίζεται στην τριμηνιαία λογιστική έκθεση της εισηγμένης, ο όμιλος μέσω θυγατρικής στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό και την ενδυνάμωση του ήδη ισχυρού εξαγωγικού προσανατολισμού του. Επιπλέον, η αστάθεια της εσωτερικής αγοράς, σε συνδυασμό με τους κεφαλαιακούς ελέγχους (capital control), δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρισης, η οποία λόγω του έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της δημιουργεί επαρκείς χρηματορροές για την κάλυψη των εισαγωγών αργού πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγική διαδικασία της Motor Oil και του οποίου οι τιμές καθορίζονται στη διεθνή αγορά, με συνέπεια να μην επηρεάζονται από τυχόν εγχώριες αναταράξεις.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι την παρελθούσα χρήση ενισχύθηκε ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου, αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 74,16% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2016 έναντι 73,24% το 2015, καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 81,30% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2016 έναντι 85,81% το 2015).