ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Αγκάθι» για οικογενειακές επιχειρήσεις το αβέβαιο μέλλον

«Αγκάθι» για οικογενειακές επιχειρήσεις το αβέβαιο μέλλον

Στις υπόλοιπες χώρες καταλύτης των αλλαγών στις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι οι ενδεχόμενες μεταβολές στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Στην Ελλάδα, αυτό που φοβούνται στις οικογενειακές επιχειρήσεις –και όχι μόνο– είναι ότι οι όποιες αλλαγές θα συνδέονται κυρίως με τις συνθήκες στην αγορά και με πιθανές μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών, συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

Τις διαφορές αυτές αλλά και συνολικά πώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης διαχειρίζονται πιθανές σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη εξετάζει έρευνα της Deloitte με τίτλο «Next generation family business».

Αν και οι ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, ακριβώς λόγω της κρίσης, λαμβάνουν υπόψη τους τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής, βρίσκουν πολύ πιο δύσκολο να έχουν σαφή εικόνα για την κατεύθυνση του κλάδου που δραστηριοποιούνται, της αγοράς και της ίδιας της επιχείρησής τους για τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Επίσης, οι ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, πέραν του διοικητικού συμβουλίου και των μελών της οικογένειας, τείνουν να εμπλέκουν στη λήψη των αποφάσεων και τους υπαλλήλους τους.

Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι η ταχύτητα και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, καθώς και η δυνατότητα να ακολουθούν ακόμη και υψηλού κινδύνου προσεγγίσεις οι οποίες όμως στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και όχι σε βαχυπρόθεσμα οφέλη.

Από την άλλη, τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρούνται η έλλειψη χρηματοδότησης και η απουσία οργανωμένων δομών για το επιχειρείν. Επιπλέον, μειονέκτημα θεωρείται η συναισθηματική προσκόλληση στην κληρονομιά, στην παράδοση της εταιρείας, κάτι που μπορεί να επιβραδύνει την καινοτομία και προκαλέσει τριβές στη λήψη των αποφάσεων.

«Σε ένα περιβάλλον που εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στην οικονομία, στις καταναλωτικές συνήθειες και κυρίως στην τεχνολογία, συνεχώς μεταβάλλεται και γίνεται όλο και λιγότερο προβλέψιμο, οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της συνεχούς αλλαγής. […] Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι η έρευνά μας καταδεικνύει μία νέα γενιά ηγετών στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις που έχει τα προσόντα να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων, δηλαδή την ταχύτητα, την ευελιξία και τη μακροπρόθεσμη προοπτική», υποστήριξε ο κ. Β.Καφάτος, Consulting Managing Partner και Family Business Leader της Deloitte στην Ελλάδα.