ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΖ: «Καμία επίπτωση από τις εξελίξεις στην ΑΤΕ

«Ουδεμία επίπτωση έχουν στην εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ (ΕΒΖ ΑΕ) οι πρόσφατες εξελίξεις στην
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», όπως διευκρινίζει η διοίκηση της
ΕΒΖ ΑΕ.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία (η οποία έχει επιστρέψει στην
κερδοφορία) εκπληρώνει και θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους, τους τευτλοπαραγωγούς, τους
προμηθευτές της και τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι, μετά από συνεχείς ενέργειες της ΕΒΖ
ΑΕ, εντός των ημερών, ολοκληρώνεται η έκδοση της ΚΥΑ, που αφορά
στην ένταξη της τευτλοκαλλιέργειας σε καθεστώς ολοκληρωμένης
διαχείρισης, επιφέροντας μία σημαντική επιπλέον οικονομική ενίσχυση
στο εισόδημα των τευτλοπαραγωγών.


www.kathimerini.gr