Η «ενεργειακή επανάσταση» του CNG

Η «ενεργειακή επανάσταση» του CNG

8' 23" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Πρόσβαση στο φυσικό αέριο, το οικονομικό και «καθαρό» καύσιμο, ακόμα και αν βρίσκονται μακριά από τα υφιστάμενα σταθερά δίκτυα αερίου, μπορούν να έχουν πλέον εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, ακόμα και… αστικοί οικισμοί.

Η εταιρεία Promethan δημιούργησε το CNG Greece (www.cnggreece.gr), το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα προμήθειας και μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) στην ελληνική αγορά, μέσω του οποίου μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών που μέχρι σήμερα δεν είχε πρόσβαση στα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου.

Με το σύστημα CNG Greece γίνεται συμπίεση του φυσικού αερίου, σε σταθμούς που λειτουργούν δίπλα στο δίκτυο, τοποθέτηση του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε ειδικά διαμορφωμένες φιάλες και στη συνέχεια μεταφορά του στο χώρο της κατανάλωσης μέσω ειδικών ρυμουλκούμενων οχημάτων.

Στην πράξη η CNG Greece με στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με εξειδικευμένες εταιρείες της βιομηχανίας της ενέργειας και με σύμμαχο την τεχνολογία αιχμής που διαθέτει, δημιουργεί ένα εικονικό δίκτυο («virtual pipeline») φυσικού αερίου προς εξυπηρέτηση των μη συνδεδεμένων καταναλωτών.

Η Promethan, η οποία διαθέτει ειδική άδεια προμήθειας και μεταφοράς CNG, κατασκεύασε ήδη και λειτουργεί δύο σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα και εντός του 2017 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι νέοι σταθμοί στην Αθήνα και την Κομοτηνή.

Οι υπηρεσίες ασφαλούς διαμετακόμισης CNG παρέχονται σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών (που έχουν ετήσια κατανάλωση πετρελαίου τουλάχιστον 400 τόνων), όπως δημόσια κτήρια, νοσοκομεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολικά κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια, εμπορικές επιχειρήσεις, χαρτοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, θερμοκήπια, γαλακτοβιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η CNG Greece δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής οικονομικά αποδοτικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών. Παρέχοντας σε όλα τα στάδια του έργου τις υπηρεσίες επιτόπιου ελέγχου, αδειοδότησης, μελέτης (καθορισμός ενεργειακών αναγκών, χώρου εγκατάστασης κ.ά.) και διοίκησης του έργου, η CNG Greece υποστηρίζει τους πελάτες της σε κάθε βήμα έως την τελική παράδοση φορτίων CNG.

Η «ενεργειακή επανάσταση» του CNG-1

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει την προμήθεια  και μεταφορά υλικών και εξοπλισμού, την  κατασκευή και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων τροφοδοσίας – αποσυμπίεσης, καθώς και των εργασιών ανεφοδιασμού και συντήρησης.

Χρειάζονται μόλις 90 ημέρες για τη σύνδεση κάθε νέου Πελάτη στο εικονικό δίκτυο («virtual pipeline») της CNG Greece από το στάδιο της μελέτης έως τη διαμετακόμιση του αερίου προς χρήση.

Α) Γιατί το CNG έχει μόνον πλεονεκτήματα

Το Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG) είναι ένα ορυκτό καύσιμο, που προκύπτει από τη συμπίεση του φυσικού αερίου σε λιγότερο του 1% του αρχικού του όγκου, καθιστώντας εφικτή την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων σε μικρό χώρο (κυλινδρικές φιάλες) και την ασφαλή μεταφορά του σε απομακρυσμένους από το δίκτυο φυσικού αερίου πελάτες.

Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στους καταναλωτές, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Χαμηλό κόστος – οικονομική επιλογή

Το CNG διακρίνεται για το χαμηλό του κόστος και τα χαμηλά έξοδα συντήρησης. Τα  στοιχεία αυτό το καθιστούν πολύ πιο οικονομική επιλογή, σε σχέση με ανταγωνιστικά καύσιμα όπως το πετρέλαιο, το LPG κ.ά.

Επίσης, είναι ένα αποδοτικό καύσιμο, το οποίο ξεχωρίζει για την  υψηλή θερμογόνο του δύναμη και τον υψηλό βαθμό απόδοσης.

Η υψηλή θερμογόνος του δύναμη, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή του σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, το καθιστά εξαιρετικά συμφέρουσα επιλογή για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως γίνεται αντιληπτό και από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Καύσιμο Θεορμογόνος Δύναμη
Naturalgas 12500 kcal/kg 11.5995 kWh/m3
Propane-butane  11950 kcal/kg
Diesel 10000 kcal/kg
Fueloil 9520 kcal/kg
Browncoal 3500 kcal/kg
Woods 2500 kcal/kg
Electricity 860 kcal/kWh

Επιπλέον, η χρήση του CNG δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλους καταναλωτές να μειώσουν τις δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού όπως: λέβητες, κλίβανοι, καυστήρες, εναλλάκτες θερμότητας, φίλτρα απομάκρυνσης υπολειμμάτων κ.ά.

Επίσης, μπορούν να εξαλείψουν το χρόνο διακοπής εργασιών λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης ή απρόβλεπτων βλαβών.

Φιλικό στο περιβάλλον

Το Φυσικό Αέριο είναι το πλέον καθαρό ορυκτό καύσιμο και η μετάβαση σε αυτό από οποιοδήποτε συμβατικό καύσιμο όπως το πετρέλαιο, το LPG, το προπάνιο, μειώνει άμεσα τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία.

Η καύση του παράγει 20 – 29% λιγότερες αέριες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το CNG δίνει 12% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε σύγκριση με το πετρέλαιο.

Επίσης, η σύσταση του φυσικού αερίου δεν περιέχει ενώσεις θείου, που ευθύνονται για το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι το CNG δεν είναι τοξικό ούτε διαβρωτικό, ενώ παράλληλα είναι ελαφρύτερο του αέρα, οπότε και διαφεύγει άμεσα στην ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χρήσης του CNG δεν περιλαμβάνει σταθμούς επεξεργασίας (π.χ. διυλιστήρια) και δεν απαιτείται η αποθήκευσή του σε μεγάλες δεξαμενές ούτε η μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά, αντιθέτως, αντλείται από το δίκτυο του φυσικού αερίου και μέσω του συμπιεστή διοχετεύεται στις συστοιχίες φιαλών CNG.

Ασφαλές καύσιμο

Σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα του CNG και στον τομέα της ασφάλειας.

Τα συστήματα CNG κατασκευάζονται εδώ και χρόνια σύμφωνα με τα υψηλότερα στάνταρντ, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ασφαλείας.

Άλλωστε, το CNG χαρακτηρίζεται από υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης σε σχέση με το πετρέλαιο ή τη βενζίνη.

Η «ενεργειακή επανάσταση» του CNG-2

Το CNG έχει μικρή πιθανότητα ανάφλεξης και μόνο εφόσον το μίγμα με αέρα είναι 5-15%, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου (remote monitor) και λήψη δεδομένων τηλεμετρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του CNG συνοδεύεται από εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης μέσω καμερών.

Αξιοπιστία

Ένα ακόμα σημαντικό όφελος έχει να κάνει με την αξιοπιστία που προσφέρει η χρήση του συγκεκριμένου καυσίμου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η CNG Greece δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής οικονομικά αποδοτικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών, αλλά και τη δυνατότητα αναβάθμισης, ανάλογης με την εξέλιξη κάθε επιχείρησης.

Επίσης, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας, ενώ προσφέρεται συνεχής παροχή υποστήριξης – service 24/7.

Β) Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν το δίκτυο και της υπηρεσίες CNG Greece

Τα πολλαπλά οφέλη της χρήσης του CNG μπορεί να απολαύσει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο εύρος καταναλωτών, μέσω των πολλαπλών και στοχευμένων υπηρεσιών της CNG Greece.

Μια εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και επιστημόνων σχεδιάζει για τον κάθε πελάτη  ξεχωριστά τη βέλτιστη τεχνική εφαρμογή, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες και μελλοντικές ενεργειακές του ανάγκες με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

 

Βιομηχανικοί και Εμπορικοί καταναλωτές

Εμπορικοί και Βιομηχανικοί καταναλωτές μπορούν πλέον να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων, καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες με ασφάλεια χάρη στη χρήση φυσικού αερίου προς αντικατάσταση του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τη χρήση CNG μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θέρμανση, κλιματισμό, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα – ψήσιμο, παραγωγή ατμού ή ξήρανση.

Επίσης, οι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εξοικονόμηση πόρων και την αποδοτικότητα της χρήσης του φυσικού αερίου με την εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Θερμότητας και Ηλεκτρισμού Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Με τη χρήση του CNG, οι βιομηχανικοί πελάτες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους. Με τον τρόπο αυτό, κάθε βιομηχανία έχει τη δυνατότητα για αδιάλειπτη παροχή αποδοτικής, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας, καθώς η CNG Greece είναι σε θέση να αναλάβει το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών για την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών στις υπάρχουσες υποδομές, ώστε να γίνει εφικτή η χρήση του CNG μετά τη μεταφορά του στον πελάτη μέσω ειδικά διαμορφωμένων φορτηγών trailer.

Το ρίσκο και οι επιπτώσεις μίας μη αναμενόμενης διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να πλήξουν ανεπανόρθωτα την οικονομική ευρωστία μίας επιχείρησης. Η αποθήκευση ποσοτήτων CNG, ως ενεργειακή εφεδρεία, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διακοπής παροχής ενέργειας και διασφαλίζει σταθερές λειτουργικές επιδόσεις.

Η CNG Greece παραδίδει φορτία Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε μεγάλους καταναλωτές αερίου προς αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού και εξάλειψης κινδύνων, που δυνητικά θα διατάρασσαν την ομαλή παραγωγική διαδικασία.

Η χρήση του CNG από μια σειρά εμπορικών πελατών όπως ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, χώροι εστίασης, βιοτεχνίες, κλινικές κ.ά. μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό και παροχή ενέργειας, κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό.

Εταιρείες Παροχής Αερίου

Οι Εταιρίες Παροχής Αερίου είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες με καταστάσεις που χρήζουν άμεσης επέμβασης, όπως π.χ. θραύση αγωγού από χωματουργικές εργασίες ή σεισμό, συντήρηση δικτύου μέσης ή χαμηλής πίεσης, δυσλειτουργία των βανών, έλλειψη ικανής ποσότητας αερίου σε αγωγό διανομής, δολιοφθορές ή καιρικά φαινόμενα.

Η CNG Greece διαθέτει κινητές μονάδες που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο σταθμό τύπου «Daughter Station», ο οποίος μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε περιπτώσεις άμεσης επέμβασης για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας ενός δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τη συνεχή παροχή φυσικού αερίου στους καταναλωτές, ώστε οι καταναλωτές να μην μείνουν χωρίς καύσιμο, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Η «ενεργειακή επανάσταση» του CNG-3

Αυτοκίνηση – τροφοδοσία πρατηρίων

Στα πρότυπα των παραδοσιακών αγορών ενέργειας, η χρήση του CNG για την κίνηση οχημάτων γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο διαδεδομένη και στην Ελλάδα.

Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης του CNG στην κίνηση των οχημάτων είναι η εξασφάλιση σημαντικά μειωμένου κόστους κίνησης και η σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων. Παρόλα αυτά ένα από τα βασικά προβλήματα που πλήττει τη χρήση του φυσικού αερίου στην κίνηση, είναι το δίκτυο τροφοδοσίας του.

Για τον σκοπό αυτό, η CNG Greece τροφοδοτεί με Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία προσανατολίζονται στην εμπορία φυσικού αερίου για αυτοκίνηση. Παράλληλα, κατέχοντας τη σχετική τεχνογνωσία και εξοπλισμό, είναι σε θέση να κατασκευάσει τις απαραίτητες μετατροπές στις υπάρχουσες υποδομές των πρατηρίων.

Η «ενεργειακή επανάσταση» του CNG-4

 

Δημιουργία τοπικών δικτύων σε μη διασυνδεδεμένες περιοχές

Δυνατότητα πρόσβασης στα οφέλη του φυσικού αερίου μέσω του CNG υπάρχει και για κατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές από το δίκτυο του φυσικού αερίου. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η CNG Greece είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή του τοπικού δικτύου κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τις κατά τόπους αρχές. Στην συνέχεια, ένα ειδικά διαμορφωμένο trailer με τις απαιτούμενες συστοιχίες φιαλών, συνδέεται στην καμπίνα αποσυμπίεσης, που έχει εγκατασταθεί και η οποία συνδέεται κατόπιν στο τοπικό δίκτυο, το οποίο και τροφοδοτεί με φυσικό αέριο.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία σε περιοχές όπου το δίκτυο φυσικού αερίου δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί ή σε περιοχές, όπου η σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο διανομής καθίσταται οικονομικά ασύμφορη ή αδύνατη εξαιτίας γεωγραφικών περιορισμών.

Περισσότερες πληροφορίες στο site www.cnggreece.gr

Eάν θέλετε να αποκτήσετε CNG μπορείτε να επικοινωνήσετε  τηλεφωνικά στο +30 231 199 0552 ή να αποστείλετε  mail στο [email protected].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή