Πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων

3' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) ανακοινώθηκε η προδημοσίευση των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Οι δράσεις θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Σύμφωνα με την προδημοσίευση, στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα: Η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

Και οι δύο δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Δικαιούχοι στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη προδημοσίευση.

Επενδύσεις

Επιλέξιμες για στήριξη κρίνονται οι επενδύσεις για τις οποίες συντρέχουν ταυτόχρονα οι παρακάτω προϋποθέσεις: Προβλέπονται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του σχεδίου δεν είναι μικρότερος των 10.000 ευρώ. Τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους.

Εχουν εύλογο κόστος. Αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Δεν έχουν ενισχυθεί και δεν θα ενισχυθούν από άλλη πηγή.

Ειδικά για τις συλλογικές επενδύσεις θα πρέπει να συντρέχουν συμπληρωματικά και οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ο προγραμματισμός της επένδυσης πραγματοποιείται στη βάση ενός επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο καταρτίζεται, υποβάλλεται από κοινού και αφορά το σύνολο των μελών της ομάδας. Υποβάλλεται μια μοναδική αίτηση στήριξης η οποία αφορά μία ή περισσότερες επενδύσεις οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για κοινή χρήση από την ομάδα. Η υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιείται προς όφελος του συνόλου των μελών της ομάδας, με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ενισχύονται, ενδεικτικά, δαπάνες για: ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης. Γενικές δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες για: αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως ακολούθως: για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει και τις 500.000 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δημοσιευμένη προδημοσίευση. Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως και 1.000.000 ευρώ, αν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δημοσιευμένη προδημοσίευση.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως ακολούθως: Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ. Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ με δυνατότητα αύξησης έως και τα 500.000 ευρώ, αν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δημοσιευμένη προδημοσίευση. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως και 80% ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και την Περιφέρεια της εγκατάστασης.

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στον σύνδεσμο: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php? obj=cde1d59c5e9400b6

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή