Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

3' 6" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Στις 9 Αυγούστου ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πρώτη περίοδος υποβολής προτάσεων στον Β΄ Κύκλο της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Οπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕκ) και αφορά την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, με στόχο:

• Τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους.

• Την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση και ενόψει των δύο επόμενων περιόδων υποβολής, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ για τις 13 περιφέρειες της χώρας και κατανέμεται ανά κατηγορία δικαιούχων: Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα και μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 ευρώ σε περίπτωση συνεργασίας δύο ωφελουμένων ή έως και 50.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελουμένων. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως και 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη προκήρυξη, επιλέξιμοι για υποβολή πρότασης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από σχολές θεάτρου και χορού αναγνωρισμένες από το υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, χωρίζονται δε σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Α΄  (60% του προϋπολογισμού της δράσης): Νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, μισθωτούς  (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης), ή υφιστάμενους επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς. Επισημαίνεται ότι για τους υποψήφιους αυτής της κατηγορίας, το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995.  

Κατηγορία Β΄  (40% του προϋπολογισμού της δράσης): Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες  (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Εισοδηματικά κριτήρια:

Για την κατηγορία Α΄, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β΄, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

2. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

4. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr, και η πρώτη περίοδος υποβολής ξεκίνησε την 5η Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 9η Αυγούστου.  Ακολουθούν δύο ακόμη περίοδοι υποβολής:

• 2η περίοδος υποβολής: από 6/9/2017 έως 11/10/2017

• 3η περίοδος υποβολής: από 8/11/2017 έως 13/12/2017 

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT