ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απάντηση ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ

apantisi-elfe-gia-tis-ofeiles-pros-ti-depa-2211651

Σε επιστολή του προς την «Κ», ο διευθύνων σύμβουλος της ELEF αναφέρεται στις οφειλές της εταιρείας προς τη ΔΕΠΑ. Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε Διευθυντά,
Η παράθεση αποσπασματικών και συχνά ανακριβών πληροφοριών, καθώς και η αυθαίρετη κινδυνολογία, όχι μόνο παραπλανεί με τη δημιουργία ψευδών προς το ευρύ κοινό εντυπώσεων, αλλά, κυρίως, φαίνεται να αποσκοπεί στη δρομολόγηση εξελίξεων εις βάρος της εταιρείας με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων τρίτων.

Η ELFE είναι μια ενεργή εταιρεία που διερχόμενη την οικονομική κρίση παρέμεινε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, όπως και φερέγγυα έναντι των προμηθευτών της. Ως προς την πολυσυζητημένη σχέση με τη ΔΕΠΑ, από το έτος 2010, οπότε και εξαγοράστηκε η ΒΦΛ από την ELFE, η τελευταία έχει καταβάλει στη ΔΕΠΑ ποσό 300 εκατ. ευρώ από σύνολο χρεώσεων 340 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο των χρεώσεων αυτών συμπεριλαμβάνονται τόκοι ύψους 22 εκατ. ευρώ, καθώς και ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) επί του φυσικού αερίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, ο οποίος επιβάλλεται μόνο στην Ελλάδα, μη ακολουθώντας σχετική κοινοτική οδηγία, την οποία εφαρμόζει το σύνολο των λοιπών χωρών της Ε.Ε.

Οι χρεώσεις αυτές, εξαιρουμένου του ΕΦΚ που εισπράχθηκε για να αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι αποτέλεσμα υπερβολικά υψηλής τιμολόγησης, η οποία αποφασίστηκε μονομερώς και αυθαιρέτως από τη ΔΕΠΑ, η οποία όχι μόνο κατείχε μονοπωλιακή θέση στην αγορά, αλλά εξακολουθεί έως και σήμερα να αποτελεί, λόγω της δεσπόζουσας θέσης της, τον αναγκαίο πάροχο για την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου.

Για τα τιθέμενα κατά τα ανωτέρω νομικά ζητήματα, καθώς και για τη ζημία που υπέστη η ELFE από την προαναφερθείσα υπερτιμολόγηση, η τελευταία έχει καταθέσει σχετική αγωγή κατά της ΔΕΠΑ με αξίωση 300 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε αγωγή της ΔΕΠΑ κατά της ELFE με αξίωση 100 εκατ. ευρώ, η οποία καλύπτει και το φερόμενο ως οφειλόμενο ποσό.

Από τον Ιανουάριο 2016 η ELFE προκαταβάλλει την εβδομαδιαία κατανάλωση φυσικού αερίου του εργοστασίου, καταβάλλοντας παράλληλα κατά τους τελευταίους μήνες ποσά για τη μείωση της φερόμενης οφειλής.

Μόνο γι’ αυτό το διάστημα η ΔΕΠΑ εισέπραξε 60 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας ενδεικτικά επιπλέον χρεώσεις, μόνο του τελευταίου εννιαμήνου, ύψους 5 εκατ. ευρώ μέσω της επιλεγείσας από τη ΔΕΠΑ ασυνήθιστης σύστασης μείγματος του παρεχόμενου φυσικού αερίου και της αναδρομικής αύξησης της τιμής του για καταναλώσεις παρελθόντων ετών. Καλύφθηκαν μάλιστα και τρεις επιταγές που καταχρηστικώς η ΔΕΠΑ εμφάνισε στην τράπεζα 3 μήνες προ της λήξης τους.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις μισθωμένες από την ELFE εργοστασιακές εγκαταστάσεις απασχολούν άνω των 600 εργαζομένων, ενώ τα αρίστης ποιότητας παραγόμενα προϊόντα κατέχουν την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά, με παράλληλες ετήσιες εξαγωγές άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Από τη λειτουργία των εργοστασιακών εγκαταστάσεων προκύπτουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας.

Με εκτίμηση,
Γεωργιος Γεωργαρας
Διευθύνων Σύμβουλος»