ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα παράταση έως τις 10 για ΤΤ και ΑΤΕ για δημοσίευση αποτελεσμάτων

Παράταση έως τις 10 Οκτωβρίου του 2012 δίνεται στα πιστωτικά
ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις
θυγατρικές αυτών για να δημοσιεύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της
χρήσης 2011, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η παράταση αφορά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και
την Αγροτική Τράπεζα που δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει τα οικονομικά
τους αποτελέσματα για την χρήση του έτους 2011.

Παράλληλα, δίνεται παράταση υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων.

Πηγή: ΑΜΠΕ