ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρεκόρ κερδών το εννεάμηνο και προμέρισμα από τα ΕΛΠΕ

Ρεκόρ κερδών το εννεάμηνο και προμέρισμα από τα ΕΛΠΕ

Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο εννεαμήνου, εμφάνισε το 2017 ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, αλλά και νέο ρεκόρ παραγωγής στους 11,13 εκατ. μετρικούς τόνους παρά τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας επί ενάμιση μήνα για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στο εννεάμηνο στα 313 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 71% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) έφτασε στα 663 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 28%. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη το γ΄ τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν στα 89 εκατ., ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη το ίδιο τρίμηνο ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8%.

Η διοίκηση των ΕΛΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποτελέσματα και τις προοπτικές του έτους, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2017.

Οπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης στο χρηματιστήριο, «κύριοι λόγοι για τα ισχυρά αποτελέσματα ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, αντισταθμίζοντας μερικώς τη μειωμένη παραγωγή στο διυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω συντήρησης, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών, καθώς και οι αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά». Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων σημείωσαν νέα αύξηση, κατά 16% και 14% αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα 3,8 εκατ. τόνους.

Θετική συνεισφορά είχαν και οι άλλες βασικές δραστηριότητες του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Στην Ελλάδα, ο όμιλος βελτίωσε τα αποτελέσματά του λόγω αυξημένων πωλήσεων, ενώ βελτίωση στις επιδόσεις τους παρουσίασαν και οι θυγατρικές του εξωτερικού, με συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη της εμπορίας συνολικά στα 46 εκατ. ευρώ (+5%).

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), η ανάκαμψη των τιμών αργού πετρελαίου είχε θετική επίπτωση στην αποτίμηση αποθεμάτων, με τα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2017 να φθάνουν τα 105 εκατ. (+32%), ενώ τα καθαρά κέρδη εννεάμηνου ανήλθαν στα 273 εκατ. (+49%).

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να είναι μειωμένα κατά 22% στο τρίμηνο, λόγω χαμηλότερου δανεισμού και επιτοκίων. Ο συνολικός δανεισμός των ΕΛΠΕ είναι κατά 260 εκατ. χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε σταθερός.

Οπως αναφέρει στην έκθεση εννεαμήνου η διοίκηση των ΕΛΠΕ, «η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου. Ο όμιλος, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Ευστάθιος Τσοτσορός, επανασχεδιάζει την θέση του στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό και αυξάνει σταθερά το χαρτοφυλάκιό του σε έργα ΑΠΕ. «Στις ραγδαίες ενεργειακές εξελίξεις που συντελούνται στην Ελλάδα και στις άλλες περιοχές ενδιαφέροντός του, ο όμιλος δεν στέκεται παρατηρητής, αλλά συνδιαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις εξελίξεις.

Ο διαφαινόμενος εντοπισμός υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο είναι μια εξέλιξη, η οποία με την αναμενόμενη επιβεβαίωσή της αναβαθμίζει ενεργειακά και γεωστρατηγικά τον ρόλο της χώρας. Σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό εγχείρημα τόσο για τον όμιλο όσο και για το μέλλον τής χώρας, η συμμετοχή εταιρειών εγνωσμένου κύρους όπως είναι η Total, η ExxonMobil και η Edison, φέρει τη σφραγίδα του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, που συνεργάζεται μαζί τους ως αξιόπιστος εταίρος» τόνισε ο κ. Τσοτσορός.