ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση των αποδόσεων για τα ελληνικά ομόλογα

Αύξηση των αποδόσεων για τα ελληνικά ομόλογα

Ρευστοποιήσεις εκδηλώνονται στην δευτερογενή αγορά τίτλων, για να κατοχυρωθούν τα κέρδη των προηγούμενων συνεδριάσεων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων.

Η τιμή του 2ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στα 102,50 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να κυμαίνεται στο 2,91%. Το 5ετές ομόλογο αποτιμάται στα 101,00 λεπτά με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,12%. Το 10ετές ομόλογο έχει τιμή στα 90,80 λεπτά του ευρώ και απόδοση στο 5,12%. Το spread (διαφορά απόδοσης του 10ετούς ελληνικού ομολόγου με το αντίστοιχο 10ετές γερμανικό ομόλογο) διαπραγματεύεται σήμερα στις 473 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις άλλων 10ετών ευρωπαϊκών ομολόγων σε χώρες της ευρωζώνης καταγράφουν σήμερα την εξής εικόνα: Ιταλία 1,81%, Γαλλία 0,77%, Ισπανία 1,53%, Πορτογαλία 2,02%, Ιρλανδία 0,62%, Κύπρος 1,51% και Γερμανία 0,39%.

Οι αποδόσεις στα ομόλογα των τραπεζών Εθνικής και Eurobank διαμορφώνονται αντίστοιχα στο 2,45% και 2,70%. Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταγράφουν τις εξής αποδόσεις: ΟΠΑΠ 2,83%, Μυτιληναίος 3,05%, Τέρνα Ενεργειακή 3,86%, Housemarket 4,23% και Sunlight 3,88%.