Πότε επιτρέπεται άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού

Πότε επιτρέπεται άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού

2' 16" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε περιβάλλον capital controls σταχυολογεί η «Κ», όπως αυτές  κωδικοποιούνται  από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

• Συγκεκριμένα, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι  (α) δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιούχος και  (β) κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο.

• Επίσης, επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

• Επιπλέον, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν: η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα, η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων, η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής, η εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητάς τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα, η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από μια τράπεζα σε άλλη στην οποία αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη, για τον σκοπό της διενέργειας εράνων, για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ελληνικό Δημόσιο, για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών, σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών υπέρ ΕΛΕΓΕΠ – ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς, το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού για την καταβολή της σύνταξής τους στην Ελλάδα, για σκοπούς κατάθεσης ποσού από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

• Επιτρέπεται επίσης η προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμό, από φυσικό πρόσωπο, μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι  (α) δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιούχος και  (β) κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή