ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σταδιακή ανάκαμψη εμφανίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σταδιακή ανάκαμψη εμφανίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βελτίωση των συνθηκών και επιδόσεων για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα καταγράφει μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς, βασιζόμενη σε δείγμα άνω των 17.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Α.Ε. και ΕΠΕ) από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Η έκθεση, που βασίστηκε στην επεξεργασία των στοιχείων του 2015, επιβεβαιώνει τη θετικότερη πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς ένας σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας παρουσίασε αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του. Οπως σημειώνεται στη μελέτη ύστερα από μια περίοδο κλυδωνισμών, ιδιαίτερα κατά τα έτη της βαθιάς ύφεσης 2011-2012, η εγχώρια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα φαίνεται πως ανακάμπτει προσεγγίζοντας επίπεδο παρόμοιο με εκείνο προ κρίσης.

Η βελτίωση αυτή προέρχεται από τη σταθεροποίηση σε υψηλό επίπεδο της διάρθρωσης κεφαλαίων και της ενίσχυσης της ρευστότητας. Αντιθέτως σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αν και έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 2014 δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει τα επίπεδα του 2007.

Σημειώνεται ότι τις καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν «μη παραδοσιακοί» κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή κλάδοι της μεταποίησης. Αναλυτικότερα, ο κλάδος επισκευής και εγκατάστασης εξοπλισμού ξεχωρίζει αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του και εμφανίζοντας παράλληλα ενισχυμένες επιδόσεις. Αλλοι κλάδοι της μεταποίησης με θετική εικόνα είναι εκείνοι που σχετίζονται με την κατασκευή οχημάτων, την παραγωγή βασικών μετάλλων, τις λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες και την κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Επίσης θετική είναι η πορεία ενός ακόμα κλάδου που σχετίζεται με την τεχνολογία, οι υπηρεσίες προγραμματισμού και πληροφορίας. Θετική πορεία εμφανίζουν ακόμα οι κλάδοι παροχής νερού αλλά και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος ωστόσο έχει εξασθενήσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Χαμηλές επιδόσεις

Στον αντίποδα, οι κλάδοι του θεάματος, όπως της τέχνης και της ψυχαγωγίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εξακολουθούν να εμφανίζονται ανάμεσα σε αυτούς με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Παρόμοια είναι η εικόνα για τους κλάδους με πρώτη ύλη το ξύλο, και πιο συγκεκριμένα τη βιομηχανία ξύλου και την κατασκευή επίπλων. Χαμηλές παραμένουν επίσης οι επιδόσεις του αγροτικού τομέα και της καπνοβιομηχανίας, ενώ σημαντική ήταν η υποχώρηση των ορυχείων και λατομείων σε σχέση με το 2014, ειδικά σε όρους αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και του κλάδου παραγωγής λοιπών μη μεταλλικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Πειραιώς η θετική εικόνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μεν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ωστόσο οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας παραμένουν.