ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καίρια η συνεισφορά του τουρισμού στη βελτίωση των μεγεθών της οικονομίας

kairia-i-syneisfora-toy-toyrismoy-sti-veltiosi-ton-megethon-tis-oikonomias-2223405

Στον τουρισμό και στην αύξηση των αποθεμάτων αποδίδουν τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών το εννεάμηνο οι οικονομολόγοι της Αlpha Bank. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζας, η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας το εννεάμηνο του 2017 κατά 1,1%, σε ετήσια βάση, συνδέεται κυρίως με την αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό και τη συσσώρευση των αποθεμάτων. Οπως σημειώνεται, παρά τη σημαντική βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικού κλίματος, η συμβολή της επενδυτικής δαπάνης στον ρυθμό μεγεθύνσεως του ΑΕΠ ήταν μόλις 0,3 εκατοστιαίας μονάδας. Οι δυσκολίες μετασχηματισμού του παραγωγικού υποδείγματος αποτυπώνονται στην εξέλιξη των επενδύσεων, οι οποίες ως ποσοστό στο ΑΕΠ μειώθηκαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως κατά 13 εκατοστιαίες μονάδες, περίπου. Η μείωση αυτή προέρχεται από τη μεγάλη κάμψη των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες αντιστοιχούσαν το 2007 στο 40,5% των συνολικών επενδύσεων, ενώ σήμερα διαμορφώνονται στο 5,3%. Εκφράζοντας τις επενδύσεις σε κατοικίες ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονταν στο 9,9% το 2007, ενώ το 2016 διαμορφώθηκαν στο 0,7% και το εννεάμηνο του 2017 μειώθηκαν περαιτέρω στο 0,6% του ΑΕΠ. Αντίθετα, οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αν και μειώθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσεως, επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς το ποσοστό διαμορφώθηκε από 3,5% το 2007 σε 4,4% το 2016 και 3,9% στο εννεάμηνο του 2017.

Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αν και υπολείπονται ακόμη των επιπέδων πριν από την κρίση, κατέχουν σήμερα το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις κατηγορίες επενδύσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Alpha Bank, προς το παρόν δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες στον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται η μεταβολή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας προς ένα μεγαλύτερο φάσμα διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.

Οπως αναφέρεται στο δελτίο, παρά την παρατεταμένη κρίση, ακόμη και σήμερα, λιγότερες από δύο στις δέκα νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται αφορούν τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει η χώρα μέσω των διαρθρωτικών ευρωπαϊκών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (Τhe Juncker Plan) κ.λπ., θα μπορούσαν να στηρίξουν τις επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές και στη δημιουργία υποδομών.

Οπως τονίζεται, η σημασία της αγοράς ακινήτων δεν περιορίζεται μόνο στην πλευρά των επενδύσεων, καθώς η ακίνητη περιουσία συνιστά μέρος του χρηματοοικονομικού πλούτου των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Επίσης, η αξία της ακίνητης περιουσίας αποτελεί παράγοντα που προσδιορίζει την κατανάλωση και την αποταμίευση καθώς και τη δυνατότητα άντλησης χρηματοδοτικών πόρων, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για τη λήψη δανείων.