ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 7,5 εκατ. για Τράπεζα Αττικής το εννεάμηνο

kerdi-7-5-ekat-gia-trapeza-attikis-to-enneamino-2224514

Κέρδη μετά από φόρους 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 15,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, εμφάνισε το εννεάμηνο η Τράπεζα Αττικής. Η επάνοδος στην κερδοφορία πιστοποιεί την πορεία εξυγίανσης της τράπεζας και καθοριστικό βήμα αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ, καθώς και η παράλληλη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων αξίας έως 900 εκατ. ευρώ, που καλείται να εγκρίνει σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Οπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, «η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η διοίκηση από τον Σεπτέμβριο του 2016, με ταυτόχρονη θωράκιση του ισολογισμού της με πρόσθετες προβλέψεις».

Στο τέλος εννεαμήνου, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 638,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού του σε 3,6 δισ. ευρώ. Στο εννεάμηνο που έληξε διενεργήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 62,7 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις για λειτουργικούς κινδύνους και απομείωση αξίας του ενεργητικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το σύνολο των προβλέψεων του ομίλου σε 72,7 εκατ. ευρώ. Tο υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων ανήλθε σε 463,9 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου ύψους 806,2 εκατ. ευρώ συνδεδεμένων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε σε επενδυτή. Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά 40,4%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι καταθέσεις κατά το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,84 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3% σε σχέση με την 31/12/2016 και αυξημένες κατά 1,2% σε σχέση με το εξάμηνο 2017 εμφανίζοντας τάση σταθεροποίησης ως αποτέλεσμα της επαναφοράς της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στην τράπεζα.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις ύστερα από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2016.