ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών κατά 139% για Grivalia

ayxisi-kerdon-kata-139-gia-grivalia-2230795

Εκτοξεύθηκαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties το 2017, ως αποτέλεσμα της ανόδου των αξιών των επαγγελματικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης, η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 63,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 139% σε σχέση με το 2016.

Οπως προκύπτει, τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,6 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από την απόκτηση νέων επενδυτικών ακινήτων προέκυψε κέρδος της τάξεως των 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 6,8 εκατ. ευρώ κέρδη οφείλεται στην άνοδο των αξιών των ακινήτων που προϋπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης. Αντίστοιχα, άνοδο κατά 12% σε 52,2 εκατ. ευρώ σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από την αποτίμηση και προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, έναντι 46,5 εκατ. ευρώ κατά το 2016. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων του 2017 και της ενσωμάτωσης εσόδων προερχόμενων από τις επενδύσεις του 2016. Σημειωτέον δε ότι τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 58%, από τα 5 εκατ. ευρώ του 2016, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου των εταιρειών του κλάδου των ΑΕΕΑΠ.

Σημειωτέον ότι η διοίκηση του ομίλου προβλέπει επιπλέον έσοδα 2,5 εκατ. ευρώ κατά το τρέχον έτος, από τη σύναψη νέων μισθωτηρίων συμβολαίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις τελευταίες εβδομάδες του 2017. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η εκμίσθωση συνολικά 25.000 τ.μ. χώρων γραφείων, που αντιστοιχούν στο 70% των κενών επιφανειών που διαθέτει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της. Επιπλέον, σημαντικό μέρος των νέων αυτών συμβολαίων πραγματοποιήθηκε σε τιμές ενοικίασης πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη θετική ανταπόκριση που έχει μεταξύ των υποψήφιων μισθωτών το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποίησε σε σειρά κτιρίων γραφείων της η Grivalia Properties.