ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση αποπληρωμής ομολογιακού από τη ΣΙΔΜΑ

paratasi-apopliromis-omologiakoy-apo-ti-sidma-2235825

Οι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας σιδήρου ΣΙΔΜΑ ενέκριναν την τροποποίηση των όρων που αφορούσε τον χρόνο αποπληρωμής του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, αποφάσισαν η λήξη του δανείου από την 01.08.2017 να παραταθεί μέχρι την 29.03.2018. Επίσης, η έκτακτη συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο με δική του απόφαση, εφόσον απαιτηθεί, να μπορεί να προβεί σε μία ακόμα 3μηνη παράταση του δανείου έως και 29.06.2018.

Στη διάρκεια της έκτακτης συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, παρέστησαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι 7.872.070 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,28 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης εταιρείας.

Οπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η ΣΙΔΜΑ βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες, με σκοπό την υπογραφή νέας συμφωνίας μακροπρόθεσμου δανεισμού. Στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών είναι η χρονική μετακύλιση πληρωμών κεφαλαίου, η περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς και η ανανέωση υπαρχουσών ανεκμετάλλευτων βραχυπρόθεσμων γραμμών δανεισμού. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι η μετατόπιση του μεγαλύτερου μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση. Η εταιρεία προσδοκά, με βάση και την πορεία των τελευταίων τριών ετών, σε περαιτέρω μείωση των ζημιών της όσον αφορά τη χρήση του 2017, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, αλλά και στο 5ετές πλάνο.

Ο όμιλος, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους που ήδη υλοποιείται, αξιολογεί κινήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, εξετάζει μια σειρά από ενέργειες για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης όπως η αναδιάρθρωση δομών, ο περιορισμός υποστηρικτικών δαπανών και η εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού που θα επιφέρουν ωφέλειες χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του. Η ΣΙΔΜΑ στη λήξη του α΄ εξαμήνου 2017 εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους ύψους 792.000 ευρώ έναντι ζημιών 1,249 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ταυτόχρονα, οι ενοποιημένες πωλήσεις το α΄ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν στα 57,907 εκατ. ευρώ από 51,696 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες επικεντρώνονται η μεταποιητική και η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας είναι: α) πλατέα προϊόντα, β) επιμήκη προϊόντα, γ) συρματουργικά προϊόντα.