ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο για την εταιρεία Jetoil

08s15jketoil

Μέσα από ένα γενναίο «κούρεμα», που φθάνει το 97,5% των απαιτήσεων των πιστωτών, δηλαδή των προμηθευτών και των τραπεζών, πέρασε η συμφωνία πώλησης της Jetoil του ομίλου Μαμιδάκη στην αυστριακή Cetracore. Το bussines plan της νέας εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «Cetracore-Jet oil Aνώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών» και τον διακριτικό τίτλο «Cetracore-Jetoil A.E.» ως 100% θυγατρική της Cetracore Energy, προβλέπει επέκταση των πωλήσεων χονδρικής και διπλασιασμό των πρατηρίων που θα λειτουργούν με το σήμα της Jetoil και σήμερα αριθμούν τα 96. Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας που επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας και λεπτομέρειες του οποίου δημοσιεύει η «Κ», οι συνολικές υποχρεώσεις που διευθετήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης ανέρχονται στα 390 εκατ. ευρώ και η νέα εταιρεία θα αναχρηματοδοτηθεί με 68,6 εκατ. ευρώ από διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να καλύψει μέρος των υποχρεώσεών της.

Το business plan

H νέα εταιρεία, στον έλεγχο της οποίας έχει περιέλθει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της Jetoil και τμήμα του παθητικού της έναντι 107 εκατ. ευρώ, θα προμηθεύεται το 80% των αναγκών της σε πρώτες ύλες από τη μητρική εταιρεία Cetracore, της οποίας μέτοχος με ποσοστό 20% είναι η ρωσική Rosneft. Mάλιστα, η Cetracore έχει ήδη εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα εισαγόμενων καυσίμων για τα επόμενα τρία έτη, καθώς, όπως αναφέρεται στο business plan, η νέα εταιρεία θα έχει πρόσβαση στην αγορά πετρελαιοειδών από αυτή. Επιπλέον, η Cetracore, έχοντας ήδη σημαντική παρουσία στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και σε αγορές της Μεσογείου (συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας), έχει ήδη προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την προώθηση πωλήσεων της νέας εταιρείας στις εν λόγω αγορές. Η ανάπτυξη των πωλήσεων χονδρικής θα προέλθει από την ανάληψη από τη νέα εταιρεία των υφιστάμενων πωλήσεων που πραγματοποιεί η Cetracore στην Ελλάδα και οι οποίες αποτελούν πάνω από το 30% των εργασιών της. Κατά συνέπεια ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας πιθανολογείται ότι είναι διασφαλισμένος από τρέχοντες μεγάλους πελάτες της Cetracore στην Ελλάδα, οι οποίοι διαθέτουν είτε άδεια διύλισης είτε εμπορίας.

Η επέκταση του δικτύου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με την ενσωμάτωση σε αυτό πρατηρίων που ανήκαν στο παρελθόν και λειτουργούσαν υπό την επωνυμία της Jetoil ή ανεξάρτητων πρατηρίων που δεν φέρουν κάποια επωνυμία. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η νέα εταιρεία έχει αρχίσει να χτυπάει ήδη «πόρτες» πρατηρίων. Η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων της Jetoil. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας η εταιρεία προβλέπει έσοδα 488 εκατ. ευρώ τα οποία στο τρίτο έτος θα αγγίξουν τα επίπεδα των 853,9 εκατ., δηλαδή τα επίπεδα του 2014. Οι πωλήσεις λιανικής και χονδρικής στην εγχώρια αγορά αναμένεται ότι θα αποτελούν το 79% του συνολικού εσόδου της εταιρείας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ενώ το ποσοστό αυτό θα διαμορφωθεί σε περίπου 74% από τον πέμπτο χρόνο και μετά. Παράλληλα προβλέπεται αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας μέχρι και τον πέμπτο χρόνο, από 102,2 εκατ. ευρώ σήμερα σε 225,9 εκατ. ευρώ. Τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας το περιθώριο μεικτού κέρδους θα αυξηθεί σταδιακά στο 3%. Τα ίδια κεφάλαιά της αναμένεται να είναι θετικά από το πρώτο έτος λειτουργίας και να αυξηθούν από τα 4.386.750 ευρώ σε 240.774.833 ευρώ κατά το εικοστό έτος. Η νέα εταιρεία, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει συντάξει η PWC, θα εμφανίζει λειτουργικά κέρδη ύψους 7,7 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, τα οποία θα αυξηθούν στα 22,5 εκατ. ευρώ τον πέμπτο χρόνο. Τα καθαρά αποτελέσματα της νέας εταιρείας υπολογίζονται σε 821.350 ευρώ τον πρώτο χρόνο και θα ανέλθουν σταδιακά στο εικοστό έτος λειτουργίας στα 13,8 εκατ. ευρώ.

Οι πιστωτές

Το κούρεμα που αποδέχθηκαν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) φθάνει το 77%, καθώς από 130,3 εκατ. ευρώ σύνολο δανεισμού, οι οφειλές απομειώθηκαν κατά 100,5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής θα καταβληθεί από τους παλαιούς μετόχους ή τη νέα εταιρεία. Πρόσθετο κούρεμα ύψους 72,5 εκατ. ευρώ υπέστησαν οι τράπεζες Alpha, Eurobank και Πειραιώς, μετά την απομείωση του ομολογιακού δανείου ύψους 127,3 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου και συγκεκριμένα 58,8 εκατ. ευρώ είχε αναληφθεί από την Alpha Bank, 32,7 εκατ. ευρώ από τη Eurobank και 35,8 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Αναλυτικά, όπως προβλέπει η συμφωνία, οι οφειλές προς την Alpha Bank ύψους 40,1 εκατ. ευρώ απομειώθηκαν κατά 32,8 εκατ. ευρώ, οι οφειλές προς την Εθνική ύψους 65,5 εκατ. ευρώ απομειώθηκαν κατά 53,3 εκατ. ευρώ, οι οφειλές προς τη Eurobank ύψους 18,6 εκατ. ευρώ απομειώθηκαν κατά 8,5 εκατ. ευρώ και οι οφειλές ύψους 6 εκατ. ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς απομειώθηκαν κατά 5,9 εκατ. ευρώ.

Σε ποσοστό 97,5% φθάνει το κούρεμα που υπέστησαν οι πιστωτές, οι βασικότεροι των οποίων είναι τα ΕΛΠΕ με απαιτήσεις 21,5 εκατ. ευρώ και η Total Oil Trading με συνολική απαίτηση 25 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, στο ακέραιο σε ό,τι αφορά τη βασική οφειλή πληρώνεται το Δημόσιο.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχονται στα 37,2 εκατ. ευρώ και με βάση τη συμφωνία θα αποπληρωθούν από τη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την άτοκη αποπληρωμή του βασικού κεφαλαίου, δηλαδή της οφειλής χωρίς τους τόκους, τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Η αποπληρωμή προς το Δημόσιο θα γίνει σε 20 χρόνια, όπως επίσης και οι υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ (3,7 εκατ. ευρώ). Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η συνολική ζημία των πιστωτών σε περίπτωση βίαιης εκποίησης θα ήταν 315,4 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω της συμφωνίας περιορίζεται κατά 34 εκατ. ευρώ, δηλαδή φθάνει τα 254,3 εκατ. ευρώ.