Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

3' 3" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η πρώτη τροποποίηση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», η οποία αφορά μόνο την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Υπενθυμίζουμε ότι η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τη συγκεκριμένη δράση και της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Κατηγορία Δικαιούχων Α΄: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

• Κατηγορία Δικαιούχων Β΄: Τουριστικά καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Συμμετοχή

Οι δικαιούχοι θα πρέπει: να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια. Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης. Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν σε:

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο (έως 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ). Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000 ευρώ). Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις (μέχρι 15.000 ευρώ). Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου (μέχρι 40.000 ευρώ). Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (μέχρι 10.000 ευρώ). Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 4.000 ευρώ).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 7/11/2017.

Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, εξετάζονται και βαθμολογούνται (max 100 βαθμοί) τα ακόλουθα: α) η δυνατότητα εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της εταιρείας της ιδιωτικής συμμετοχής (max 52 βαθμοί) β) η εμπειρία στον κλάδο των τριών μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετόχων της επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (max 13 βαθμοί) και γ) το επενδυτικό σχέδιο (περιγραφή, προβλέψεις εσόδων – εξόδων) (max 35 βαθμοί). Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 30/4/2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT