ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αδεια διαχείρισης κόκκινων δανείων σε ακόμη δύο εταιρείες

adeia-diacheirisis-kokkinon-daneion-se-akomi-dyo-etaireies

Δύο νέες εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, η Hoist Hellas και η Special Financial Solutions, αδειοδοτήθηκαν από την Tράπεζα της Ελλάδος.

Η Hoist ανήκει στον σουηδικό όμιλο Hoist Financial και, πέραν της Ελλάδας, έχει παρουσία σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικεύεται στη διαχείριση κόκκινων, κυρίως καταναλωτικών, δανείων και έχει συνεργαστεί με μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Στην Ελλάδα έχει παρουσία από το 2016 μέσα από τη συμμετοχή της στην PQH Ενιαία Ειδική

Εκκαθάριση Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την ενιαία εκκαθάριση των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών. Στο ίδιο σχήμα συμμετέχουν επίσης οι PwC Business Solutions και Qualco.

Η νεοσυσταθείσα εταιρεία Special Financial Solutions ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς και η δραστηριοποίησή της στον τομέα των κόκκινων δανείων συνδέεται με τη δρομολογούμενη εμπλοκή της στο project Amoeba. Πρόκειται για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που είναι σε εξέλιξη από την τράπεζα, και σύμφωνα με πληροφορίες η δραστηριοποίηση της τράπεζας με ξεχωριστή εταιρεία διαχείρισης εξυπηρετεί την περίπτωση που ο αγοραστής δεν διαθέτει αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων, προκειμένου να αποφευχθεί μια καθυστέρηση στη μεταβίβασή τους. Με τις δύο αυτές άδειες, ο αριθμός των αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης δανείων ανέρχεται πλέον σε δώδεκα. Η πρώτη που έλαβε άδεια τον Νοέμβριο του 2016 ήταν η Aktua Hellas και ακολούθησαν η FPS της Eurobank, η «Θεά Αρτεμις» της Τράπεζας Αττικής, η Pillarstone, η Independent Portfolio Management, η B2Kapital, η UCI Ελλάς,
η Resolute Asset Management, η Qquant Master Servicer και η DV01 Asset Management.