ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: υπέρβαση του στόχου μείωσης των κόκκινων δανείων

s26_2903trap-peiraios

Υπέρβαση των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βελτίωση ρευστότητας με σημαντική μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα παρουσίασε για τη χρήση του 2017 ο όμιλος Πειραιώς.

Η χρήση έκλεισε με ζημίες ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ, αν δεν υπολογιστούν οι ζημίες από διακοπτόμενες δραστηριότητες, η χρονιά έκλεισε οριακά θετικά (+2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη πριν από προβλέψεις ανήλθαν στα 992 εκατ. (-4%). Η τράπεζα προχώρησε στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων, οι οποίες ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ το 2016, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε -1,2 δισ. ευρώ.

Τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (NPE) και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) στο τέλος του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο σε σχέση με το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015. Τα NPE διαμορφώθηκαν στα 32,9 δισ. ευρώ (-3 δισ.) και τα NPL στα 20,7 δισ. (-3,7 δισ.), ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος του 2017. Παράλληλα, με τον διπλασιασμό των προβλέψεων η τράπεζα ενίσχυσε σημαντικά τον δείκτη κάλυψης NPE και NPL σε 52% και 83% αντιστοίχως.

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων η Πειραιώς προετοιμάζει την πώληση χαρτοφυλακίου προβληματικών επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων), καθώς και δεύτερου χαρτοφυλακίου καταναλωτικών μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,3 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων).

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα 5,7 δισ. το 2017 από 12 δισ. που ήταν στο τέλος του 2016, ενώ πλέον το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα 2 δισ. Στόχος της διοίκησης είναι η εξάλειψη του ELA μέχρι το γ΄ τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου σημείωσε: «Μετά δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Για το προσεχές μέλλον αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής.

Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου σημείωσε: «Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις. Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον όμιλο».