ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένες προσφορές για το ΔΕΣΦΑ ζητά το ΤΑΙΠΕΔ

veltiomenes-prosfores-gia-to-desfa-zita-to-taiped-2241761

Να βελτιώσουν τα αρχικώς προσφερόμενα τμήματα κάλεσε το ΤΑΙΠΕΔ τους δύο διεκδικητές για την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι o προτιμητέος επενδυτής θα κριθεί από έναν νέο γύρο βελτιωμένων προσφορών.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), στην αποσφράγιση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την απόκτηση ποσοστού 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), των παρακάτω δύο (2) επενδυτικών σχημάτων:

– Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

– Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).

Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικών προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τον ΔΕΣΦΑ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (www.hradf.com).