Πρόγραμμα επιχορήγησης πρώτης πρόσληψης

Πρόγραμμα επιχορήγησης πρώτης πρόσληψης

3' 17" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ενα από τα προγράμματα που παραμένουν ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων είναι το «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών, από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών». Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 20.000 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων μισθωτής εργασίας στις επιχειρήσεις τους. Το πρόγραμμα ενισχύει αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει προϋπολογιστεί συνολική δαπάνη ύψους 114.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και κατανέμεται σε βάθος τριετίας ως ακολούθως:

• Για το 2018: 40.000.000 ευρώ

• Για το 2019: 50.000.000 ευρώ

• Για το 2020: 24.000.000 ευρώ

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Δικαιούχοι μπορούν να είναι:

Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και που την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχος νέος/νέα εργοδότης έως 35 ετών νοείται ο νέος/νέα εργοδότης που είναι μικρότερος των 35 ετών ή έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του/της και διανύει το 36ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι δεν ισχύει ο περιορισμός, ως προς την απασχόληση προσωπικού, στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη των ΚΑΛΟ απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στους ανωτέρω φορείς, όταν η πρώτη πρόσληψη στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αφορά σε ωφελούμενο μη μέλος της ΚΑΛΟ.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων στο πρόγραμμα, εφόσον προβεί σε πρόσληψη του προσωπικού ταυτόχρονα.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Διάρκεια – ποσό επιχορήγησης. Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών, ή στους δώδεκα (12) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Τα αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή