Στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

3' 17" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοινώθηκε τροποποίηση ως προς την ημερομηνία υποβολής προτάσεων, της πρόσκλησης για ενίσχυση έργων στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Οι δράσεις έχουν προκηρυχθεί στα πλαίσια του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Στόχος του Υπομέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

• Η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

• Η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων, αλλά και στην αξιοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας.

Και οι δύο δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Δικαιούχοι στήριξης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμες επενδύσεις για στήριξη είναι αυτές για τις οποίες συντρέχουν ταυτόχρονα οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Προβλέπονται σε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο βελτίωσης, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ.

• Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του σχεδίου δεν είναι μικρότερος των 10.000 ευρώ.

• Τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους.

• Εχουν εύλογο κόστος.

• Αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης.

• Συμμορφώνονται με τα κοινοτικά πρότυπα, την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί για εφαρμογή σε συγχρηματοδοτούμενα μέτρα.

• Πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.

• Δεν έχουν ενισχυθεί και δεν θα ενισχυθούν από άλλη πηγή.

Ειδικά για τις συλλογικές επενδύσεις θα πρέπει να συντρέχουν συμπληρωματικά και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ο προγραμματισμός της επένδυσης πραγματοποιείται στη βάση ενός επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο καταρτίζεται, υποβάλλεται από κοινού και αφορά το σύνολο των μελών της ομάδας.

• Υποβάλλεται μια μοναδική αίτηση στήριξης η οποία αφορά μία ή περισσότερες επενδύσεις, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για κοινή χρήση από την ομάδα.

• Η υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιείται προς όφελος του συνόλου των μελών της ομάδας, με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως ακολούθως:

• Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 300.000 ευρώ, με δυνατότητα να φθάσει και τις 500.000 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

• Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως και 1.000.000 ευρώ, αν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως ακολούθως:

• Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

• Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ, αν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως και 85% ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και την περιφέρεια της εγκατάστασης.

Προθεσμίες υποβολής. Υποβολή πρώτου σταδίου: Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματός τους. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 2α/5/2018.

Υποβολή δευτέρου σταδίου: Στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 5η/6/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20ή/6/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΠΑΑ: http://www.agrotikianaptixi.gr.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή