ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικές: Ανοδος ασφαλίστρων από Ι.Χ., προγράμματα υγείας το α΄ τρίμηνο

Ασφαλιστικές: Ανοδος ασφαλίστρων από Ι.Χ., προγράμματα υγείας το α΄ τρίμηνο

Η αύξηση του στόλου των ασφαλισμένων οχημάτων, λόγω του επικείμενου ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και η ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται για τα προγράμματα υγείας, ώθησαν ανοδικά τις εργασίες του ασφαλιστικού κλάδου το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, τα ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτου αυξήθηκαν κατά 4,4%, άνοδος που οφείλεται στην αύξηση του ασφαλισμένου στόλου οχημάτων και όχι στην άνοδο των τιμών στα ασφάλιστρα. Αντίστοιχα, κατά 8,3% αυξήθηκαν και τα ασφάλιστρα από τις συμπληρωματικές καλύψεις στον κλάδο αυτοκινήτου, όπως ασφάλιση για κλοπή, πυρκαγιά κ.λπ. Ο κλάδος υγείας αυξήθηκε κατά 21%, ενώ ο κλάδος ατυχημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 23,6% και ο κλάδος βοήθειας κατά 7,3%. Σημαντική αύξηση κατά 21% παρουσίασαν και τα ασφάλιστρα του κλάδου πυρός, αλλά και ο κλάδος της γενικής αστικής ευθύνης, τα ασφάλιστρα του οποίου ενισχύθηκαν κατά 12,6%. Να σημειωθεί ότι οι επιμέρους αυτοί κλάδοι υπάγονται στον ευρύτερο κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, οι εργασίες του οποίου αυξήθηκαν κατά 9,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 538,6 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο ζωής, οι τάσεις ήταν μεικτές, καθώς οι εργασίες του βασικού κλάδου, δηλαδή των παραδοσιακών προγραμμάτων ζωής και αποταμίευσης, αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενώ αντίθετα πτωτικά κατά 23,9% κινήθηκαν οι πωλήσεις επενδυτικών προγραμμάτων (unit linked). Η πτώση των προϊόντων unit linked αποδίδεται και στη ρευστοποίηση συμβολαίων που έφεραν υψηλές αποδόσεις, καθώς ένα μέρος τους ήταν τοποθετημένα σε ελληνικά ομόλογα. Μικρή πτώση κατά 2% παρουσιάζουν, τέλος, και οι πωλήσεις ομαδικών συμβολαίων. Συνολικά, οι εργασίες του κλάδου ζωής που περιλαμβάνει τους τρεις παραπάνω τομείς υποχώρησαν κατά 2,5% και τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 460,8 εκατ. ευρώ.