ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων 14,2% για την ElvalHalcor το α΄ τρίμηνο

Αύξηση πωλήσεων 14,2% για την ElvalHalcor το α΄ τρίμηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών και μείωση κερδών παρουσιάζει ο όμιλος ElvalHalcor στο α΄τρίμηνο του 2018. Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι έλαβε την έγκριση από την τουρκική επιτροπή ανταγωνισμού, σχετικά με την απόκτηση συμμετοχής 50% στη βελγική εταιρεία Koramic Holding SA. H ελληνική εταιρεία θα αποκτήσει την προαναφερόμενη συμμετοχή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία Nedznik BV, ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2018, η ElvalHalcor παρουσίασε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 528,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας έτσι αύξηση κατά 14,2%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDΤΑ) μειώθηκαν κατά 15,6% και διαμορφώθηκαν σε 44,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν υποχώρηση κατά 31% φτάνοντας τα 20,0 εκατ. ευρώ.

Οι συγκρίσεις των μεγεθών γίνονται με προσαρμοσμένα αποτελέσματα του 2017, ωσάν η συγχώνευση των εταιρειών Ελβάλ και Χαλκόρ (που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018) να είχε ολοκληρωθεί πριν από την 1/1/2017. Σε ό,τι αφορά τη μείωση της κερδοφορίας, η διοίκηση της ElvalHalcor την απέδωσε κυρίως στις μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών (χαλκού και αλουμινίου). «Οι μειώσεις (στην κερδοφορία)», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, «οφείλονται αποκλειστικά στην πορεία των τιμών των μετάλλων, καθώς το προσαρμοσμένο EBITDA που απομονώνει την επίδραση αυτή και εκφράζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία της εταιρείας ήταν ανοδικό». Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι η μέση τιμή του χαλκού ανήλθε στο α΄ τρίμηνο του 2018 στα 5.663 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.475 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2017 και η μέση τιμή αλουμινίου στα 1.756 ευρώ ανά τόνο έναντι 1.738 ευρώ ανά τόνο, αντίστοιχα.

Χωρίς αυτές τις μεταβολές, η εταιρεία αναφέρει αύξηση κερδών EBITDA κατά 10,2% φτάνοντας τα 36,3 εκατ. ευρώ, έναντι 32,9 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση δε αυτή αποδίδεται στον αυξημένο όγκο καθώς και στο βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι το α΄ τρίμηνο του 2017 είχε ευνοηθεί από την ισχυρή ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ, ενισχύοντας την κερδοφορία σε δολαριακές αγορές.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους αγορές προϊόντων χαλκού και αλουμινίου, η πορεία είναι αντίστοιχη της μητρικής. Παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση εσόδων και κάμψη κερδών. Τη μεγαλύτερη αύξηση 16,1% παρουσιάζει ο κλάδος χαλκού (πρώην Χαλκόρ), ενώ ο κλάδος αλουμινίου (πρώην Ελβάλ) παρουσιάζει αύξηση 12,2%. Πάντως, οι πωλήσεις των δύο κλάδων είναι περίπου μοιρασμένες, δεδομένου ότι ο κλάδος χαλκού παρουσίασε έσοδα 266 εκατ. ευρώ και του αλουμινίου 262 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα κέρδη από τον κλάδο αλουμινίου είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνα του κλάδου χαλκού.

Για την πορεία από εδώ και στο εξής, η διοίκηση της ElvalHalcor αναφέρει ότι αναμένει να διατηρηθεί η θετική τάση στη ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, ενώ για τον κλάδο σημειώνει ότι επωφελείται από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από τη στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia Med να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς.

Τέλος, η εταιρεία σημειώνει ότι προχωρά κανονικά η επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ στον κλάδο αλουμινίου.