ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τον όμιλο Quest το α΄ τρίμηνο

Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τον όμιλο Quest το α΄ τρίμηνο

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών παρουσίασε ο όμιλος Quest το α΄ τρίμηνο του 2018. Εσοδα και κέρδη παρουσίασαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ειδικά στον τομέα εμπορίας προϊόντων πληροφορικής, όπου ο όμιλος εκτιμάται ότι κέρδισε μερίδιο αγοράς.

Αναλυτικά ο όμιλος Quest παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 122,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 52,1% και ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 4,0 εκατ. ευρώ (+61,6%). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ (+49,1%).
Εμπορικές επιχειρήσεις

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του ομίλου στο α΄ τρίμηνο διαδραμάτισαν κυρίως οι εμπορικές επιχειρήσεις του ομίλου (InfoQuest Technologies, iSquare κ.λπ.) οι οποίες συνέβαλαν με συνολικά έσοδα 66,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα δηλαδή κατά 34,1% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2017. Αύξηση εσόδων ακόμη σημείωσαν οι κλάδοι των ταχυμεταφορών (+4,8%) και των ηλεκτρονικών συναλλαγών (+74,4%). Μείωση σημείωσε μόνον ο τομέας των υπηρεσιών πληροφορικής κατά 8,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 442.000, έναντι 4,5 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31/12/2017 και -17,6 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31/3/2017.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η μεταβολή σε σχέση με το τέλος του 2017 οφείλεται κυρίως στην κερδοφορία και στις ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, ενώ η μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (31/3/2017) οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις (Capex & New Investments) που έγιναν στο υπόλοιπο διάστημα του 2017. Για το σύνολο του 2017, οι επενδύσεις αυτές ανήλθαν σε περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του έτους, η διοίκηση του ομίλου εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ειδικότερα, για τον κλάδο των προϊόντων πληροφορικής, η εταιρεία εκτιμά για το υπόλοιπο του έτους ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πιθανότατα όμως σε χαμηλότερους ρυθμούς. Για τον κλάδο υπηρεσιών πληροφορικής (Unisystems), η διοίκηση του ομίλου προβλέπει μια «δύσκολη» χρονιά και μάλιστα χειρότερη των αρχικών εκτιμήσεων. Ειδικότερα αναφέρει ότι «θα είναι μια πιο δύσκολη των αρχικών εκτιμήσεων χρονιά και για τις πωλήσεις και περισσότερο για την κερδοφορία, λόγω αφενός της ύφεσης στην εγχώρια αγορά και αφετέρου των καθυστερήσεων στην εκτέλεση έργων».

Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ACS Courier), η διοίκηση της Quest εκτιμά ότι η αύξηση των πωλήσεων θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του έτους και σε μικρότερο βαθμό η αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου. Για τον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών (cardlink), η εταιρεία εκτιμά ότι η αύξηση θα συνεχιστεί, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς.