ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την αποπληρωμή δανείων δρομολογεί η Lamda

g_oikep_b11-thumb-large--2

Κινήσεις για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, κυρίως με τη μορφή ομολογιακών δανείων, πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η Lamda Development, καθώς μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο καλείται να αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει συνολικό δανεισμό της τάξεως των 190 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, εγκρίθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων που είχαν προέλθει από την τελευταία αύξηση κεφαλαίου, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας έλαβε χθες την έγκριση για την προσθήκη μιας ακόμα κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων των αντληθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η κάλυψη ομολογιακού δανείου, με την καταβολή συνολικά 25,7 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τον τρέχοντα μήνα λήγει το ομολογιακό δάνειο της θυγατρικής εταιρείας Lamda Δομή, ύψους 60,2 εκατ. ευρώ, ενώ έπεται τον προσεχή Σεπτέμβριο, ένα ακόμα δάνειο ύψους 5,3 εκατ. ευρώ, της θυγατρικής εταιρείας Lamda Prime Properties, στην οποία ανήκει το πρώην ξενοδοχείο Cecil στο Κεφαλάρι, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως κτίριο γραφείων και τους προηγούμενους μήνες εξετάστηκε το ενδεχόμενο πώλησής του στην Trastor ΑΕΕΑΠ, χωρίς εντέλει να ολοκληρωθεί κάποια συμφωνία.

Τον προσεχή Νοέμβριο, τέλος, προβλέπεται η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου της μητρικής εταιρείας, ύψους 123 εκατ. ευρώ, για το οποίο η διοίκηση έχει ήδη συμφωνήσει με τους ομολογιούχους για την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων, όπως το ενέχυρο σε μετοχές που κατέχει στην θυγατρική Lamda Malls. Στόχος είναι η μεσοπρόθεσμη επέκταση του συγκεκριμένου δανείου, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του έτους.