ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% εάν αναδιαρθρωθούν οι προβληματικές επιχειρήσεις

viomixania2

Mε 1,5 ποσοστιαία μονάδα ετησίως μπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ της χώρας η δραστική αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για τουλάχιστον 2,6 δισ. ευρώ, τα οποία μέσα από μια διαδικασία εξυγίανσης, θα «εισφέρονταν» στην οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Αυτό τόνισε ο ανώτερος γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, μιλώντας στο 23o Banking Forum που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ.

Ο κ. Γεωργακόπουλος παρουσίασε μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία για πρώτη φορά αποτυπώνει το κόστος που έχει για την οικονομία και την κοινωνία η διατήρηση «εν ζωή» επιχειρήσεων που δεν είναι βιώσιμες. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε ο chief economist της τράπεζας, Ηλίας Λεκκός, σε συνεργασία με την οικονομολόγο Παρασκευή Βλάχου, πάνω από το 16,5% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας είναι εγκλωβισμένο σε μη βιώσιμα σχήματα με κόστος για τις ίδιες, τους δανειστές τους (τράπεζες, Δημόσιο, προμηθευτές) και την κοινωνία. Η μελέτη εκτιμά τα δυνητικά οφέλη από αναδιάρθρωση και εξυγίανση του 1/3 των μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Στο δείγμα αυτό υπολογίζεται ότι οι υποχρεώσεις των μη βιώσιμων επιχειρήσεων ανέρχονται σε 23,5 δισ., ενώ το ενεργητικό τους σε 28,4 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι η αναλογία υποχρεώσεις προς ενεργητικό διαμορφώνεται στο 56,1% για τις βιώσιμες επιχειρήσεις και για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις φθάνει στο 82,6%, με την αποδοτικότητα ενεργητικού των βιώσιμων επιχειρήσεων στο 7,9% και των μη βιώσιμων να είναι μηδενική.

Σύμφωνα με την άσκηση προσομοίωσης που πραγματοποιείται στη μελέτη, στην περίπτωση απορρόφησης των μη βιώσιμων επιχειρήσεων από βιώσιμες του ίδιου μεγέθους, με ταυτόχρονη απορρόφηση σημαντικού μέρους του παθητικού τους, η δυνητική αύξηση των EBITDA -και κατά προσέγγιση του ΑΕΠ- φθάνει τα 2,6 δισ. ευρώ ετησίως και η αύξηση των εσόδων τα 16,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα επανέλθουν σε εξυπηρέτηση υποχρεώσεις ύψους 15,9 δισ.ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δάνεια, με αποτέλεσμα τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών. Το κόστος της αναδιάρθρωσης είναι η απομείωση υποχρεώσεων ύψους 7,6 δισ. ευρώ, το οποίο θα επωμιστούν οι πιστωτές και οι μέτοχοι.