ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 24,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Eurobank Κύπρου το πρώτο εξάμηνο

Στα 24,1 εκατ. ευρώ  τα κέρδη της Eurobank Κύπρου το πρώτο εξάμηνο

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχονται στο 26,4% και κέρδη μετά από φόρους 24,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Eurobank Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο. Η τράπεζα εμφανίζει σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα 4,4 δισ. ευρώ και τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 28%. Αντίστοιχα υψηλή είναι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) να παραμένει στο 4,5%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 30%.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, όπως καταδεικνύεται και από τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, έχει εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους τομείς του Wealth Management, Corporate and Investment Banking, International Business Banking και Capital Markets. Με την ευκαιρία των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Κύπρου Μιχάλης Λούης επεσήμανε ότι «τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η τράπεζα συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών μας. H Eurobank Κύπρου παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας μας και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και πιστεύουμε ότι το άμεσο μέλλον της οικονομίας είναι ελπιδοφόρο». Ωστόσο σημείωσε πως «δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, καθώς η διαχείριση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ούτως ώστε να αποφευχθούν αρνητικές εκπλήξεις στο μέλλον που μπορεί να προκληθούν τόσο από εξωγενείς όσο και ενδογενείς παράγοντες».

Οι προοπτικές για την τράπεζα παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, στο πλαίσιο και της θετικής πορείας της οικονομίας. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν 3,9%, σημαντικά υψηλότερος του μέσου ρυθμού στην Ευρωζώνη (2,5%) και στην Ε.Ε. (2,4%). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμούς 3,6% και 3,3% για τα έτη 2018 και 2019 και το ΔΝΤ προβλέπει 4% και 4,2% αντίστοιχα. Στον δημοσιονομικό τομέα το πλεόνασμα του πρώτου επταμήνου του 2018 έφτασε το 2,6% του ΑΕΠ, ενώ στο ίδιο επτάμηνο του 2017 το αντίστοιχο πλεόνασμα ήταν 1,2% του ΑΕΠ. Οι οίκοι αξιολόγησης συνέχισαν την πολιτική αναβάθμισης της κυπριακής οικονομίας. Τον Απρίλιο η Fitch αναθεώρησε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΒΒ+, που είναι μόλις ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ τον Mάιο η DBRS αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας κατά μία βαθμίδα, σε BB με θετικές προοπτικές.