Πόρισμα-κόλαφος για τη Folli Follie

Πόρισμα-κόλαφος για τη Folli Follie

4' 45" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ακόμα και με «ξαφνικό θάνατο» απειλείται ο όμιλος Folli Follie μετά την αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» της τάξεως του 1 δισ. δολ. στον κύκλο εργασιών στην Ασία και 290 εκατ. δολ. στα ταμειακά διαθέσιμα. Πολύ μεγαλύτερης δηλαδή ακόμα και από τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων του hedge fund QCM που αποκάλυψε την υπόθεση στις αρχές Μαΐου.

Αυτά τα μεγέθη προέκυψαν από το προκαταρκτικό πόρισμα της Alvarez & Marsal η οποία συγκέντρωσε τα στοιχεία για την εταιρεία στην Ασία. Παράλληλα, ο οίκος που κλήθηκε να διερευνήσει τα οικονομικά μεγέθη της κλυδωνιζόμενης εταιρείας της οικογενείας Κουτσολιούτσου διαπιστώνει ζημίες αντί κέρδη, πολύ μικρότερα των δηλωθέντων αποθέματα, πολύ χαμηλότερες των ανακοινωθέντων απαιτήσεις, διπλάσιες σχεδόν υποχρεώσεις. Ειδικότερα, η αξία των αποθεμάτων των θυγατρικών στην Ασία κατά την Alvarez & Marsal είναι μόλις 33.873.632 δολ. και όχι 581.681.095 που είχαν δηλωθεί για τη χρήση του 2017. Οι εμπορικές απαιτήσεις στην Ασία είναι μόλις 99.125.013 δολ. και όχι 718.957.460. Τα τραπεζικά διαθέσιμα που είχαν αποτυπωθεί στα 296.771.278 είναι μόλις 6.400.473. Οι εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις είναι 260.932.940 και όχι 144.561.043. Τα δε έσοδα είναι μόλις 116.847.155 έναντι 1.112.348.021 που αποτυπώνονταν στις οικονομικές καταστάσεις των δραστηριοτήτων της Ασίας. Φυσικά κατόπιν των παραπάνω τα καθαρά κέρδη δεν ήταν 316.444.076 δολ. αλλά ζημίες ύψους -44.702.304 δολ.

Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο πως ήδη έχουν παραιτηθεί από τη συνεργασία με τη Folli Follie Group κρίσιμοι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον η εταιρεία θα μπορέσει να παρουσιάσει ολοκληρωμένο αξιόπιστο σχέδιο εξυγίανσης αλλά και επενδυτή έως τις 12/11 οπότε και συζητείται η αίτησή της για υπαγωγή στο άρθρο 106 του πτωχευτικού. Εφόσον απολέσει αυτή την προστασία, θεωρείται βέβαιο πως οι πιστωτές της που όπως προκύπτει έχουν δανείσει μια εταιρεία με υποπολλαπλάσια θεμελιώδη μεγέθη από αυτά που νόμιζαν αναμένεται να κινηθούν ακαριαία και να αξιώσουν ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού της. Με κύρια συνέπεια, να επέλθει ο «ξαφνικός θάνατός» της.

Οι διαφορές στα δηλωθέντα για το 2017 μεγέθη της Folli Follie Group με αυτά που βεβαιώνει η Alvarez & Marsal είναι χαοτικές και δεν επιτρέπουν επί του παρόντος καμιά αισιοδοξία. Διευκρινίζεται πως τα στοιχεία αυτά αφορούν τη θυγατρική της FF Group στην Ασία, τη FFG Sourcing όπως και ότι η μετατροπή των ποσών από δολ. σε ευρώ σημαίνει πως τα απόλυτα ποσά είναι κατά τι μικρότερα από αυτά που εμφανίζονται στο αμερικανικό νόμισμα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το κατ’ αρχάς συμπέρασμα που προκύπτει από τη μετατροπή των ποσών από δολ. σε ευρώ και την πρόχειρη, αλλά ενδεικτική, αναγωγή τους στα συνολικά μεγέθη του ομίλου (που ενοποιεί τις δραστηριότητες στην Ασία) είναι πως οι πωλήσεις του ομίλου είναι λιγότερες από τις μισές του 1,419 δισ. ευρώ που είχαν δηλωθεί για το 2017, αφού λείπουν περί τα 850 εκατ. ευρώ κύκλου εργασιών από την Ασία. Από τα δε 446,339 εκατ. ευρώ του δηλωθέντος ταμείου του ομίλου λείπουν 252 εκατ. ευρώ από την Ασία.

Πόρισμα-κόλαφος για τη Folli Follie-1

Με δεδομένο πως τα δάνεια του ομίλου Folli Follie είναι στα επίπεδα των 610 εκατ. ευρώ, αυτά υπερβαίνουν κατά πολύ τα 570 εκατ. ευρώ των πωλήσεών της (δηλωθείσες σε επίπεδο μείον του ευρήματος της Alvarez & Marsal), ενώ ακόμα πιο υψηλές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις, που ανέρχονταν στα τέλη του 2017 σύμφωνα με τον αμφισβητηθέντα ισολογισμό στα 855,9 εκατ. ευρώ, αλλά πλέον εμφανίζονται κατά 100 εκατ. ευρώ παραπάνω λόγω εμπορικών υποχρεώσεων που βρήκε η Alvarez & Marsal στην Ασία. Σημειώνεται, πάντως, από τη Folli Follie σε σχετική ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών πως με βάση «το πόρισμα της Alvarez & Marsal δεν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση χρημάτων ή άλλη κατάχρηση eiw βάρος περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας». Πάντως, η έκθεση της Alvarez & Marsal τιτλοφορείται «Preliminary Restatement Findings with respect to the FF ASIA GROUP consolidated financial statements for fiscal year 2017» (σ.σ. δηλαδή προκαταρκτικά ευρήματα), ενώ η εγκληματολογική (forensic) έκθεση αναμένεται να παραδοθεί προσεχώς.

Βασικός στόχος της όλης άσκησης είναι ανεξάρτητος ορκωτός λογιστής να αναμορφώσει την οικονομική έκθεση του ομίλου για το 2017 ώστε να προκύψει η πραγματική εικόνα της εταιρείας. Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην εταιρεία E&Y (πρώην Ernst & Young) η οποία όμως σύμφωνα με πληροφορίες την προηγούμενη εβδομάδα και εξαιτίας της αυξανόμενης πολυπλοκότητας της υπόθεσης, αλλά και της φερόμενης απροθυμίας να της παρασχεθούν όλα τα στοιχεία που ζητούσε τάχιστα, υπέβαλε την παραίτηση της στη Folli Follie. Χθες, έγινε γνωστό πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών συνεχίζονταν προκειμένου να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση των διαφορών τους και να ολοκληρώσει το έργο της η Ε&Υ. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως η συνεργασία θα συνεχίσει, αλλά η κατάσταση είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη αναφέρουν κύκλοι και των δύο εταιρειών. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη Rothschild που είχε ρόλο βασικού χρηματοοικονομικού συμβούλου της διοίκησης και των βασικών μετόχων της Folli Follie στην προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίων και στρατηγικών επενδυτών η οποία και παραιτήθηκε. Μαζί με τη Rothschild παραιτήθηκαν και οι συνεργαζόμενοι μαζί της στο έργο της Folli Follie νομικοί σύμβουλοι, η Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα και η Allen & Overy στο Λονδίνο.

Αιτία της αποχώρησης ήταν η άρνηση των μελών της οικογενείας Κουτσολιούτσου και βασικών μετοχών της Folli Follie να εξετάσουν επενδυτικές προτάσεις που δεν συμπεριελάμβαναν τους ιδίους στη διοίκηση και ακόμα περισσότερο στο μετοχικό κεφάλαιο. Το οικοδόμημα της αναδιάρθρωσης του ομίλου προέβλεπε πως η Alvarez & Marsal θα έδινε στοιχεία στην E&Y και αυτή θα ολοκλήρωνε την αναμόρφωση του ισολογισμού. Η Rothschild θα έβρισκε επενδυτή και η Deloitte θα συνέτασσε το business plan. Με αυτό το business plan και τον επενδυτή η Folli Follie θα προχωρούσε στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της και sτο σχέδιο εξυγίανσης με την έγκριση του Mονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Τώρα, όμως, είναι επιεικώς αμφίβολο εάν όλα αυτά είναι εφικτά εντός του 1,5 μήνα που έχει απομείνει, ενώ την ίδια ώρα οι πιστωτές, ομολογιούχοι και τράπεζες, εξετάζουν τις επιλογές τους προκειμένου να ανακτήσουν κατά το δυνατόν τα κεφάλαιά τους.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή