ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση εσόδων και κερδών για τη Viohalco

Ενίσχυση εσόδων και κερδών για τη Viohalco

Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη του ομίλου Viohalco. Ο όμιλος παρουσίασε για το α΄ εξάμηνο του 2018 έσοδα ύψους 2,186 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% και σταθερά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) 169 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διευρύνθηκαν κατά 35,3%, κυρίως εξαιτίας της μείωσης της φορολογίας. Διαμορφώθηκαν σε 40,2 εκατ. ευρώ, έναντι 29,7 εκατ. ευρώ.

Στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου, κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ, συνέβαλαν σχεδόν όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων. Πρωτίστως η Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία πέτυχε επιπλέον έσοδα ύψους 97 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 76%, φθάνοντας έτσι τα 220 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία πέτυχε τη θεαματική αυτή ανάπτυξη χάρις στα συμβόλαιά της στους αγωγούς TANAP στη ΝΑ Μεσόγειο και Cactus ΙΙ στις ΗΠΑ.

Σημαντική συμβολή όμως στην αύξηση των εσόδων του ομίλου είχαν ακόμη οι πωλήσεις χάλυβα (Σιδενόρ), φθάνοντας τα 469 εκατ. ευρώ (+23% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο), χαλκού (πρώην Χαλκόρ) που ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ (+14%) και Αλουμινίου (πρώην Ελβάλ) που έφθασαν τα 554 εκατ. ευρώ (+13%). Ο τομέας των καλωδίων (Fulgor) σημείωσε επίσης αύξηση εσόδων 13%, φθάνοντας τα 222 εκατ. ευρώ. Ο μόνος τομέας που σημείωσε υποχώρηση (-11%) ήταν εκείνος των λοιπών δραστηριοτήτων (ανακύκλωση, αξιοποίηση ακινήτων κ.λπ.) τα έσοδα των οποίων ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ.

Γεωγραφικά ο όμιλος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ στη μόνη αγορά που παρουσίασε κάμψη ήταν η Ελλάδα. Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις σχεδόν υπερδιπλασιάστηκαν και από 106 εκατ. ευρώ ανήλθαν φέτος σε 231 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν υποχώρηση κατά 27% στα 172 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Cenergy παρουσίασε έσοδα ύψους 451 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 17%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,5%, ενώ ακόμη παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους 1,1 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες αποδίδονται κυρίως στις δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα καλωδίων. Τέλος, ο όμιλος Cenergy με ανακοίνωσή του, χθες, αναφέρει ότι με απόφαση των ΗΠΑ μειώνονται οι επιβαλλόμενοι δασμοί στα προϊόντα σωλήνων από 22,51% σε 7,54%.