ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Interamerican η συνάντηση του δικτύου Federation of Health Plans

Στην Interamerican η συνάντηση του δικτύου Federation of Health Plans

Τις εργασίες της συνάντησης των μελών του παγκοσμίου δικτύου International Federation of Health Plans φιλοξένησε η Interamerican στις 8 και 9 Οκτωβρίου. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 17 υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των οποίων στελέχη των εταιρειών Achmea, μητρικής της Interamerican, AXA PPP, Bupa, HCF, Helsana, Kaiser Permanente, Medibank, Southern Cross και VHI.

Το International Federation of Health Plans, μέλος του οποίου είναι από το 2002 η Interamerican, είναι ένα διεθνές δίκτυο οργανισμών ασφάλισης υγείας που κατέχουν ηγετική θέση στη χώρα τους. Το δίκτυο ιδρύθηκε πριν από 46 χρόνια, με στόχο τα μέλη του να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές και ιδέες προοπτικής στη βάση των εξελίξεων, σχετικά με την ασφάλιση και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Το International Federation of Health Plans αυτή τη στιγμή έχει 70 μέλη –εταιρείες και οργανισμούς– από 23 χώρες.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που απασχολούν την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, τις τάσεις και το κόστος της ασφάλισης και των υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, καθώς και των προκλήσεων στις οποίες ασφαλιστικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να ανταποκριθούν ώστε οι πολίτες να έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα υγείας. Ακόμη, έγινε συζήτηση για την ελληνική πραγματικότητα και τις πιθανές λύσεις. Η Χριστίνα Γκόλνα, Chief Development Officer του Innowth Ltd, και ο Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έδωσαν συνοπτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και του συστήματος υγείας στη χώρα μας, εντοπίζοντας τους κινδύνους και υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες βελτίωσης του συστήματος. Στελέχη της Interamerican περιέγραψαν τις λύσεις που έχει αναπτύξει και παρέχει η εταιρεία στους ασφαλισμένους της, με έμφαση στο νέο σύστημα υγείας «bewell» και στην καθετοποίηση – τις ιδιόκτητες υποδομές και το σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημιουργίας οικοσυστήματος υγείας. Το «bewell» βασίζεται στην εξατομικευμένη ασφάλιση μέσω πλήθους συνδυαστικών επιλογών που προσαρμόζονται στις πραγματικές οικονομικές ανάγκες και δυνατότητες σύμφωνα με τις επιλογές του ασφαλιζομένου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια πλήρως ελεγχόμενη διαχείριση και ο περιορισμός του κόστους.

Τα στελέχη του International Federation of Health Plans επισκέφθηκαν επίσης τις υποδομές υγείας (Αθηναϊκή Mediclinic και τα πολυϊατρεία Medifirst) της Interamerican, με στόχο να εξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας των υποδομών της για παροχή υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα ασφαλιστικά προϊόντα της.